مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی- آگهی استخدام و مقالات علمی
دانلود رایگان لیست اطلاعات شرکتهای صنعتی و کارخانجات

هدیه ایران صنعت

دانلود رایگان بخشی از اطلاعات شرکتهای منتخب

از شما دعوت می گردد با عضویت در سامانه ایران صنعت از ایمیل ها، امتیازات، و هدایای خاص آن بهره مند گردید

به عنوان هدیه عضویت، لینک دانلود رایگان بخشی از بانک اطلاعات برای شما ارسال خواهد شد

لطفا در کادر زیر ایمیلی که می خواهید عضویت و دریافت هدیه از طریق آن صورت گیرد را وارد کرده، نزدیکترین گروه به زمینه فعالیت خود را انتخاب و سپس بر روی گزینه "عضویت و دریافت فایل هدیه" کلیک نمایید

توجه: در هر زمانی امکان لغو عضویت وجود دارد

                                       

ورود مستقیم به صفحه بانک اطلاعات ایران صنعت

ورود مستقیم به صفحه ایمیل مارکتینگ صنعتیiran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com

 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 


ی سامانة به سفارش ورود زمان و قیمت اولویت رعایت با بورس معاملات شود . نحوة جزییات در معاملات انجام " معاملات انجام نحوة دستورالعمل " آمد خواهد . مادة 5 . عملیات شیوة و حدود در كارگزاران خرید وفروش تـابع بهـادار اوراق " معـاملات انجـام نحـوة دسـتورالعمل " بود خواهد . مادة 6 . هیئت مدیر ة " بورس " می كه مواردى در تواند در غیرعادی نوسان پیشنهادى قیمت معاملاتی یا  بهادار اوراق جلسه هر در كند مشاهده ، نماید جلوگری معامله انجام از . دسـتورالعمل در كـار انجـام چگونگی " معـاملات توقـف " آمد خواهد . نماید تفویض مدیرعامل به را ماده این موضوع اختیارات تواند می بورس مدیرة هیئت . تبصره : كارگزار كه صورتى در فروشنده یا خریدار ایـ براسـاس معاملـه انجـام از جلـوگیرى تصمیم به نسبت مـاد ن ه را خود اعتراض باید باشد، معترض دلایل، ذكر با به تكلیف، تعیین و رسیدگى براى " سازمان " نماید تسلیم . رسیدگى ظرف اعتراض این به 48 می عمل به ساعت، آید . مادة 7 . دستورالعمل تابع بهادار اوراق اولیة عرضة چگونگی و شرایط " اولیة عرضة بهادار اوراق " بود خواهد . مادة 8 . می معامله زمان در كه اطلاعاتی میزان معامله، شرایط بهادار، اوراق معاملات انواع مراحـل یابـد، انتشـار بایـد در معامله انجام شرایط سایر و خریدوفروش، سفارش انجام " معاملات انجام نحوة دستورالعمل " آمـد خواهد . تسـویة خا تسویة شرایط و بهادار اوراق پایاپای و وجوه طبـق بر پایاپای، اتاق از رج " سـپرده دسـتورالعمل و تسـویه، گـذاری، پایاپای " شد خواهد انجام . مادة 9 . شود انجام حراج صورت به همواره و رقابتی شرایط در باید بورس معاملات . معامله انجام كه صورتی در بـه ای جل از خارج بورس شورای مصوبة با معاملات این نباشد، ممكن حراج صورت است انجام قابل معاملات رسمی سة . X تبلیغات Payame Noor University آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا همانطور که می دانید بازار های بورس مالک سهام شرکتها نمی باشند بلکه بازارهای پیشرفته و با تکنولوژی بالایی هستند که خریداران و فروشندگان همدیگر را در این بازار ملاقات می کنند . سهام شرکتها ی سهامی عام بورسی در یکی از بورسهای موجود مثل بور س اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و یا بورس اوراق بهادار آمریکا ( AMEX) معامله می شوند . اگر چه معاملات شما از طریق شرکتهای کارگزاری صورت می گیرد اما بهتر است در ارتباط با رابطه بین شرکتها ی پذیرفته شده در بورس با بورسها ،الزامات بورس به شرکتها و سایر اقداماتی که بورسها برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران انجام می دهند آشنا باشید . هدف اولیه بازار سهام فراهم آوردن امکان نقدینگی برای سهامداران است یعنی دارندگان سهام بتوانند به راحتی سهام خود را بفروشند و آن را به سایر دارایی ها مثل وجوه نقد تبدیل کنند . البته این کار در صورتی میسر است که شرکت مورد نظر در بورس پذیرفته شده و به صورت عرضه اولیه سهام خودش را از طریق بورس عرضه کرده باشد . در عرضه اولیه شرکتها بخشی از سهام خودشان را به عموم مردم می فروشند مالکان جدیدی پیدا می کنند این فرایند به بازار اولیه هم معروف شده است . بعد از عرضه اولیه تعدادی از سهام این شرکتها شناور می شوند یعنی افراد مایل به خرید ئ فروش آنها در قیمتهای مناسب معاملات سهام شناور در بازار ی صورت می گیرد که به بازار ثانویه معروف هست . در بازار بورس عرضه و تقاضای معامله گران هست که قیمتها رامشخص خواهد کرد . مثلا با دیدن صفحه مربوط به یک سهم خواهید داد که برای آن سهم تقاضایی به قیمت 40 دلار و عرضه ای به قیمت 41 دلار وجود دارد شکاف بین قیمت عرضه و تقاضا را شکاف قیمتی و به این بازار – بازار حراج نیز گفته می شود بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک از بازارهای بودند که بر اساس سیستم حراج پایه گذاری شدند . در این بازارها خریداران و فروشندگان با حضور فیزکی در محل بورس و چانه زدن بر روی قیمت سهام شرکتها اقدام به معملات اوراق بهادار خود یا دیگران می کردند . اما شغل این متخصصان معاملات حراج با پیشرفت سیستم های الکترونیکی معاملات که کار آنها را از طریق سیستم های کامپیوتری انجام می دهند مورد تهدید جدی شغلی قرار گرفتند چرا که معاملات انجام گرفته در سیستم های کامپیوتری با تفاوتهای خرید فروش بسیار کم و سریع تر صورت می گیرد . بورس اوراق بهادار نیویورک( NYSE) بزرگترین و با اعتبارترین بورس دنیا بورس نیویورک می باشد بصورتی که ارزش بازار شرکتهای موجود در بورس نیویورک برابر 18 تریلیون دلار می باشد . ورود به لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک منتهای آرزوی بسیاری از شرکتها هست همانند ورود به لیگ برتر فوتبال هر کشور که منتهای آرزوی باشگاههای فوتبال است . شرکتها با ورود به این بورس از حیثیت و اعتبار خاصی برخوردار می شوند و به سرعت معروف و مشهور می شوند . به این لیست الزامات خاصی را می طلبد و بعد از پذیرفته شدن در بورس نیویورک شرکتها باید الزامات مشخص شده را رعایت و گزارشهای منظم را به بورس ارائه دهند به عنوان برای مثال ماندن در این لیست باید ارزش سهام شرکتها بالای یک دلار و ارزش بازاری آنها بالای 50 میلیون دلار باقی بماند علاوه بر این سرمایه گذاران بورس نیویورک از تمهیدات انجام شده برای حفاظت از حقوق آنان برخوردار هستند . در میان الزامات متعددی که بورس نیویورک برای شرکتهای پذیرفته شده در آن وضع کرده است . دو مورد ذیل حائز اهمیت بیشتری می باشند . 1 – شرکتها برای اجرای طرح هایی مثل اعطای اختیار خرید سهام به عنوان تشویق به کارکنان که بوسیله آن بتوانند تعدادی سهام به قیمت پایین تر از قیمت رایج بازار بخرند بایستی از سهامداران تاییدیه داشته باشند . در گذشته این کار به اجازه سهامداران نیاز نداشت و عدم اطلاع در مورد میزان اختیارهای موجود در بازار ، سهامداران را برای اخذ تصمیم گیریهای سرمایه گذاری با مشکل مواجه می ساخت . 2 – اکثریت هیات مدیره باید مستقل باشند ( اگر چه ممکن است هر شرکت در مورد معنی و مصداق مستقل بودن تعابیر مختلفی داشته باشد که بعضا به بحث و جدلهای زیادی انجامیده است ) علاوه بر این اعضای کمیته پاداش حتما باید تماما از اعضای مستقل تشکیل شده باشد و یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید در رشته مالی و حسابداری خبره باشد . بورس اوراق بهادار آمریکا ( AMEX) بورس اوراق بهادار آمریکا ( AMEX ) هر چند که از بورس نیویورک کوچکتر است اما همانند آن ، بورس با اعتبار و معروفی می باشد . این بورس سابقه خوبی در نوآوری دارد به عنوان مثال دومین بازار بزرگ معاملات اختیار معامله مربوط به AME 

 


ده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوصح1) زیر گروه تولید نخهای مصنوعی پلی‌اكریل‌(شپلی1) ح . پلی‌اكریل‌(شپلیح1) زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌(وپترو1) ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌(وپتروح1) پیمانكاری صنعتی ساختمان و مهندسی عمران پیمانكاری طرح های صنعتی ساختمان و مهندسی عمران پیمانكاری طرح های صنعتی تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد تجارت عمده فروشی غیر تخصصی عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد تجارت عمده فروشی غیر تخصصی خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی كاشی و سرامیك زیر گروه تولید گل و سرامیك ساختمانی كاشی‌ الوند(كلوند1) تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(كهرام1) چینی‌ ایران(كچینی1) كاشی‌ اصفهان‌(كاصفا1) كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌(كحافظ1) كاشی‌ پارس‌(كپارس1) كاشی‌ سعدی‌(كسعدی1) كاشی‌ نیلو(كنیلو1) صنایع‌ كاشی‌ و سرامیك‌ سینا(كساوه1) تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌(كترام1) ح . كاشی‌ الوند(كلوندح1) ح . تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(كهرامح1) ح . چینی‌ ایران(كچینیح1) ح . كاشی‌ اصفهان‌(كاصفاح1) ح . كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌(كحافظح1) ح . كاشی‌ پارس‌(كپارسح1) ح . كاشی‌ سعدی‌(كسعدیح1) ح . كاشی‌ نیلو(كنیلوح1) ح . صنایع‌ كاشی‌ وسرامیك‌ سینا(كساوهح1) ح . تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌(كترامح1) زیر گروه تولید گل و سرامیك ساختمانی كاشی‌ الوند(كلوند1) تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(كهرام1) چینی‌ ایران(كچینی1) كاشی‌ اصفهان‌(كاصفا1) كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌(كحافظ1) كاشی‌ پارس‌(كپارس1) كاشی‌ سعدی‌(كسعدی1) كاشی‌ نیلو(كنیلو1) صنایع‌ كاشی‌ و سرامیك‌ سینا(كساوه1) تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌(كترام1) ح . كاشی‌ الوند(كلوندح1) ح . تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(كهرامح1) ح . چینی‌ ایران(كچینیح1) ح . كاشی‌ اصفهان‌(كاصفاح1) ح . كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌(كحافظح1) ح . كاشی‌ پارس‌(كپارسح1) ح . كاشی‌ سعدی‌(كسعدیح1) ح . كاشی‌ نیلو(كنیلوح1) ح . صنایع‌ كاشی‌ وسرامیك‌ سینا(كساوهح1) ح . تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌(كترامح1) تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور فروش وسائط نقلیه فروش وسائط نقلیه حمل و نقل هوایی حمل و نقل هوایی مسلفر حمل و نقل هوایی مسلفر انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی سیمان، آهك و گچ زیر گروه تولید سیمان، آهك و گچ سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان(سیدكو1) توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر1) سیمان خوزستان(سخوز1) سیمان آرتا اردبیل(ساربیل1) سیمان‌ بهبهان‌(سبهان1) سیمان‌ بجنورد(سبجنو1) سیمان‌ داراب‌(ساراب1) سیمان‌ دورود(سدور1) صنایع سیمان دشتستان(سدشت1) سیمان‌اصفهان‌(سصفها1) سیمان‌ ایلام‌(سیلام1) سیمان فارس و خوزستان(سفارس1) سیمان فارس نو(سفانو1) سیمان‌فارس‌(سفار1) سیمان‌ قائن‌(سقاین1) سیمان‌غرب‌(سغرب1) سیمان‌هگمتان‌(سهگمت1) سیمان‌هرمزگان‌(سهرمز1) سیمان‌ شمال‌(سشمال1) سیمان‌ خزر(سخزر1) سیمان‌ كرمان‌(سكرما1) سیمان‌خاش‌(سخاش1) سیمان كردستان(سكرد1) سیمان‌ كارون‌(سكارون1) سیمان‌مازندران‌(سمازن1) سیمان‌شاهرود(سرود1) سیمان‌سپاهان‌(سپاها1) سیمان‌ شرق‌(سشرق1) سیمان‌ سفید نی‌ریز(سنیر1) سیمان‌ صوفیان‌(سصوفی1) سیمان‌ تهران‌(ستران1) سیمان‌ارومیه‌(ساروم1) ح . سیمان آرتا اردبیل(ساربیلح1) ح . سیمان‌ بهبهان‌(سبهانح1) ح . سیمان‌ بجنورد(سبجنوح1) ح . سیمان‌ داراب‌(سارابح1) ح . سیمان‌ دورود(سدورح1) ح .صنایع سیمان دشتستان(سدشتح1) ح . سیمان‌اصفهان‌(سصفهاح1) ح . سیمان‌ ایلام‌(سیلامح1) ح . سیمان فارس و خوزستان(سفارسح1) ح . سیمان‌فارس‌(سفارح1) ح . سیمان‌ قائن‌(سقاینح1) ح . سیمان‌غرب‌(سغربح1) ح . سیمان‌هگمتان‌(سهگمتح1) ح . سیمان‌هرمزگان‌(سهرمزح1) ح . سیمان‌ شمال‌(سشمالح1) ح . سیمان‌ خزر(سخزرح1) ح . سیمان‌ كرمان‌(سكرماح1) ح . سیمان‌خاش‌(سخاشح1) ح . سیمان كردستان(سكردح1) ح . سیمان‌ كارون‌(سكارونح1) ح . سیمان‌مازندران‌(سمازنح1) ح . سیمان‌شاهرود(سرودح1) ح . سیمان‌سپاهان‌(سپاهاح1) ح . سیمان‌ شرق‌(سشرقح1) ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز(سنیرح1) ح . سیمان‌ صوفیان‌(سصوفیح1) ح . سیمان‌ تهران‌(سترانح1) ح . سیمان‌ارومیه‌(سارومح1) تولید بتون زیر گروه تولید سیمان، آهك و گچ سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان(سیدكو1) توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر1) سیمان خوزستان(سخوز1) سیمان آرتا اردبیل(ساربیل1) سیمان‌ بهبهان‌(سبهان1) سیمان‌ بجنورد(سبجنو1) سیمان‌ داراب‌(ساراب1) سیمان‌ دورود(سدور1) صنایع سیمان دشتستان(سدشت1) سیمان‌اصفهان‌(سصفها1) سیمان‌ ایلام‌(سیلام1) سیمان فارس و خوزستان(سفارس1) سیمان فارس نو(سفانو1) سیمان‌فارس‌(سفار1) سیمان‌ قائن‌(سقاین1) سیمان‌غرب‌(سغرب1) سیمان‌هگمتان‌(سهگمت1) سیمان‌هرمزگان‌(سهرمز1) سیمان‌ شمال‌(سشمال1) سیمان‌ خزر(سخزر1) سیمان‌ كرمان‌(سكرما1) سیمان‌خاش‌(سخاش1) سیمان كردستان(سكرد1) سیمان‌ كارون‌(سكارون1) سیمان‌مازندران‌(سمازن1) سیمان‌شاهرود(سرود1) سیمان‌سپاهان‌(سپاها1) سیمان‌ شرق‌(سشرق1) سیمان‌ سفید نی‌ریز(سنیر1) سیمان‌ صوفیان‌(سصوفی1) سیمان‌ تهران‌(ستران1) سیمان‌ارومیه‌(ساروم1) ح . سیمان آرتا اردبیل(ساربیلح1) ح . سیمان‌ بهبهان‌(سبهانح1) ح . سیمان‌ بجنورد(سبجنوح1) ح . سیمان‌ داراب‌(سارابح1) ح . سیمان‌ دورود(سدورح1) ح .صنایع سیمان دشتستان(سدشتح1) ح . سیمان‌اصفهان‌(سصفهاح1) ح . سیمان‌ ایلام‌(سیلامح1) ح . سیمان فارس و خوزستان(سفارسح1) ح . سیمان‌فارس‌(سفارح1) ح . سیمان‌ قائن‌(سقاینح1) ح . سیمان‌غرب‌(سغربح1) ح . سیمان‌هگمتان‌(سهگمتح1) ح . سیمان‌هرمزگان‌(سهرمزح1) ح . سیمان‌ شمال‌(سشمالح1) ح . سیمان‌ خزر(سخزرح1) ح . سیمان‌ كرمان‌(سكرماح1) ح . سیمان‌خاش‌(سخاشح1) ح . سیمان كردستان(سكردح1) ح . سیمان‌ كارون‌(سكارونح1) ح . سیمان‌مازندران‌(سمازنح1) ح . سیمان‌شاهرود(سرودح1) ح . سیمان‌سپاهان‌(سپاهاح1) ح . سیمان‌ شرق‌(سشرقح1) ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز(سنیرح1) ح . سیمان‌ صوفیان‌(سصوفیح1) ح . سیمان‌ تهران‌(سترانح1) ح . سیمان‌ارومیه‌(سارومح1) تولید بتون سایر محصولات كانی غیرفلزی زیر گروه تولید شیشه پشم‌شیشه‌ایران‌(كپشیر1) شیشه‌ و گاز(كگاز1) شیشه‌ همدان‌(كهمدا1) سایپاشیشه‌(كساپا1) كارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌(كرازی1) ح . پشم‌شیشه‌ایران‌(كپشیرح1) ح . شیشه‌ و گاز(كگازح1) ح . شیشه‌ همدان‌(كهمداح1) ح . سایپاشیشه‌(كساپاح1) ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌(كرازیح1) زیر گروه تولید سرامیك غیرساختمانی سرامیك‌های‌صنعتی‌اردكان‌(كسرا1) پارس‌ سرام‌(كسرام1) ح . سرامیك‌های‌صنعتی‌اردكان‌(كسراح1) ح . پارس‌ سرام‌(كسرامح1) زیر گروه تولید محصولات سرامیكی نسوز فراورده‌ های‌ نسوزایران‌(كفرا1) فرآورده‌های‌نسوزآذر(كاذر1) فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌(كفپارس1) ح . فراورده‌ های‌ نسوزایران‌(كفراح1) ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر(كاذرح1) ح . فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌(كفپارسح1) زیر گروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ سیمان آبیك(سابیك1) زیر 

 


وسازی زاگرس فارمد پارس(ددامح1) ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمیح1) ح . داروسازی‌ فارابی‌(دفاراح1) ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابرح1) ح . داروسازی‌ كوثر(دكوثرح1) ح . دارویی‌ لقمان‌(دلقماح1) ح . داروسازی‌ اسوه‌(داسوهح1) ح . كارخانجات‌داروپخش(داروح1) ح . دارویی‌ رازك‌(درازكح1) ح . داروسازی‌ سینا(دسیناح1) ح .گروه دارویی سبحان(دسبحاح1) ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌(دزهراویح1) ح . داروسازی‌ اكسیر(دلرح1) ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌(دفراح1) ح . ‌ایران‌دارو(دیرانح1) ح . كیمیدارو(دكیمیح1) ح . پارس‌ دارو(دپارسح1) ح . داروسازی‌ روزدارو(دروزح1) ح . تهران‌ شیمی‌(شتهرانح1) ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتمادح1) زیر گروه سایر محصولات دارویی سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌(والبر1) داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخش1) سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیكو1) ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌(والبرح1) ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخشح1) محصولات شیمیایی زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز كود معدنی‌ املاح‌ ایران‌(شاملا1) تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌(شمواد1) نیروكلر(شكلر1) پتروشیمی شازند(شاراك1) پتروشیمی فناوران(شفن1) پتروشیمی‌فارابی‌(شفارا1) پتروشیمی جم(جم1) پتروشیمی‌ خارك‌(شخارك1) صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس1) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیكو1) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارس1) صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسینا1) صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیران1) ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌(شاملاح1) ح . مواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌(شموادح1) ح . نیروكلر(شكلرح1) ح . پتروشیمی شازند(شاراكح1) ح . پتروشیمی فناوران(شفنح1) ح . پتروشیمی‌فارابی‌(شفاراح1) ح . پتروشیمی‌ خارك‌(شخاركح1) ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارسح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسیناح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیرانح1) زیر گروه تولید كود و تركیبات نیتروژن گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان1) صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشا1) پتروشیمی پردیس(شپدیس1) پتروشیمی‌شیراز(شیراز1) ح. گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسانح1) ح. صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشاح1) ح. پتروشیمی پردیس(شپدیسح1) ح . پتروشیمی‌شیراز(شیرازح1) زیر گروه پلاستیك اولیه و لاستیك تركیبی پتروشیمی‌ آبادان‌(شپترو1) ح . پتروشیمی‌ آبادان‌(شپتروح1) زیر گروه حشره كش و سایر محصولات شیمیایی زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر لعابیران‌(شلعاب1) پارس‌ پامچال‌(شپمچا1) ح . لعابیران‌(شلعابح1) ح . پارس‌ پامچال‌(شپمچاح1) زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌(شپارس1) گلتاش‌(شگل1) پاكسان‌(شپاكسا1) گروه صنعتی پاكشو(پاكشو1) ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌(شپارسح1) ح . گلتاش‌(شگلح1) ح . پاكسان‌(شپاكساح1) زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی كربن‌ ایران‌(شكربن1) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوص1) ح . كربن‌ ایران‌(شكربنح1) ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوصح1) زیر گروه تولید نخهای مصنوعی پلی‌اكریل‌(شپلی1) ح . پلی‌اكریل‌(شپلیح1) زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌(وپترو1) ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌(وپتروح1) زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز كود معدنی‌ املاح‌ ایران‌(شاملا1) تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌(شمواد1) نیروكلر(شكلر1) پتروشیمی شازند(شاراك1) پتروشیمی فناوران(شفن1) پتروشیمی‌فارابی‌(شفارا1) پتروشیمی جم(جم1) پتروشیمی‌ خارك‌(شخارك1) صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس1) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیكو1) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارس1) صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسینا1) صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیران1) ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌(شاملاح1) ح . مواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌(شموادح1) ح . نیروكلر(شكلرح1) ح . پتروشیمی شازند(شاراكح1) ح . پتروشیمی فناوران(شفنح1) ح . پتروشیمی‌فارابی‌(شفاراح1) ح . پتروشیمی‌ خارك‌(شخاركح1) ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارسح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسیناح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیرانح1) زیر گروه تولید كود و تركیبات نیتروژن گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان1) صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشا1) پتروشیمی پردیس(شپدیس1) پتروشیمی‌شیراز(شیراز1) ح. گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسانح1) ح. صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشاح1) ح. پتروشیمی پردیس(شپدیسح1) ح . پتروشیمی‌شیراز(شیرازح1) زیر گروه پلاستیك اولیه و لاستیك تركیبی پتروشیمی‌ آبادان‌(شپترو1) ح . پتروشیمی‌ آبادان‌(شپتروح1) زیر گروه حشره كش و سایر محصولات شیمیایی زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر لعابیران‌(شلعاب1) پارس‌ پامچال‌(شپمچا1) ح . لعابیران‌(شلعابح1) ح . پارس‌ پامچال‌(شپمچاح1) زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌(شپارس1) گلتاش‌(شگل1) پاكسان‌(شپاكسا1) گروه صنعتی پاكشو(پاكشو1) ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌(شپارسح1) ح . گلتاش‌(شگلح1) ح . پاكسان‌(شپاكساح1) زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی كربن‌ ایران‌(شكربن1) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوص1) ح . كربن‌ ایران‌(شكربنح1) ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوصح1) زیر گروه تولید نخهای مصنوعی پلی‌اكریل‌(شپلی1) ح . پلی‌اكریل‌(شپلیح1) زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌(وپترو1) ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌(وپتروح1) پیمانكاری صنعتی ساختمان و مهندسی عمران پیمانكاری طرح های صنعتی ساختمان و مهندسی عمران پیمانكاری طرح های صنعتی تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد تجارت عمده فروشی غیر تخصصی عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد تجارت عمده فروشی غیر تخصصی خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی 

 


ی1) سالمین‌(غسالم1) ح . بیسكویت‌ گرجی‌(غگرجیح1) ح . ‌سالمین‌(غسالمح1) زیر گروه تولید كاكائو، شكلات و شیرینیجات پارس‌ مینو(غپینو1) ح . پارس‌ مینو(غپینوح1) زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین(غچین1) تولیدی‌مهرام‌(غمهرا1) ح . كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین(غچینح1) ح . تولیدی‌مهرام‌(غمهراح1) زیر گروه تولید جو و مااشعیر بهنوش‌ ایران‌(غبهنوش1) ح . بهنوش‌ ایران‌(غبهنوشح1) زیرگروه تولید نوشابه و آب معدنی زیر گروه سایر محصولات غذایی توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ(وبشهر1) ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ(وبشهرح1) پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات دشت‌ مرغاب‌(غدشت1) نوش‌ مازندران‌(غنوش1) كشت‌وصنعت‌پیاذر(غاذر1) شهد ایران‌(غشهد1) ح . دشت‌ مرغاب‌(غدشتح1) ح . نوش‌مازندران‌(غنوشح1) ح . كشت‌وصنعت‌پیاذر(غاذرح1) ح . شهد ایران‌(غشهدح1) زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی مارگارین‌(غمارگ1) صنعتی‌ بهشهر(غبشهر1) ح . مارگارین‌(غمارگح1) ح . صنعتی‌ بهشهر(غبشهرح1) زیر گروه تولید لبنیات لبنیات‌كالبر(غالبر1) لبنیات‌ پاك‌(غپاك1) پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذر1) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌(غشان1) شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌(غشصفا1) ح . لبنیات‌كالبر(غالبرح1) ح . لبنیات‌ پاك‌(غپاكح1) ح . ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذرح1) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌(غشانح1) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌(غشصفاح1) زیر گروه تولید حبوبات زیر گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته گلوكوزان‌(غگل1) ح . گلوكوزان‌(غگلح1) زیر گروه تولید خوراك آماده دام خوراك‌ دام‌ پارس‌(غدام1) ح . خوراك‌ دام‌ پارس‌(غدامح1) زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته بیسكویت‌ گرجی‌(غگرجی1) سالمین‌(غسالم1) ح . بیسكویت‌ گرجی‌(غگرجیح1) ح . ‌سالمین‌(غسالمح1) زیر گروه تولید كاكائو، شكلات و شیرینیجات پارس‌ مینو(غپینو1) ح . پارس‌ مینو(غپینوح1) زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین(غچین1) تولیدی‌مهرام‌(غمهرا1) ح . كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین(غچینح1) ح . تولیدی‌مهرام‌(غمهراح1) زیر گروه تولید جو و مااشعیر بهنوش‌ ایران‌(غبهنوش1) ح . بهنوش‌ ایران‌(غبهنوشح1) زیرگروه تولید نوشابه و آب معدنی زیر گروه سایر محصولات غذایی توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ(وبشهر1) ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ(وبشهرح1) مواد و محصولات دارویی زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌(دعبید1) داروسازی‌ امین‌(دامین1) داروسازی‌ ابوریحان‌(دابور1) البرزدارو(دالبر1) داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام1) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمی1) داروسازی‌ فارابی‌(دفارا1) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابر1) داروسازی‌ كوثر(دكوثر1) دارویی‌ لقمان‌(دلقما1) داروسازی‌ اسوه‌(داسوه1) كارخانجات‌داروپخش‌(دارو1) دارویی‌ رازك‌(درازك1) داروسازی‌ سینا(دسینا1) گروه دارویی سبحان(دسبحا1) داروسازی‌زهراوی‌(دزهراوی1) داروسازی‌ اكسیر(دلر1) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌(دفرا1) ایران‌دارو(دیران1) كیمیدارو(دكیمی1) پارس‌ دارو(دپارس1) داروسازی‌ روزدارو(دروز1) تهران‌ شیمی‌(شتهران1) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتماد1) ح . داروسازی‌ دكترعبیدی‌(دعبیدح1) ح . داروسازی‌ امین‌(دامینح1) ح . داروسازی‌ ابوریحان‌(دابورح1) ح . البرزدارو(دالبرح1) ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددامح1) ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمیح1) ح . داروسازی‌ فارابی‌(دفاراح1) ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابرح1) ح . داروسازی‌ كوثر(دكوثرح1) ح . دارویی‌ لقمان‌(دلقماح1) ح . داروسازی‌ اسوه‌(داسوهح1) ح . كارخانجات‌داروپخش(داروح1) ح . دارویی‌ رازك‌(درازكح1) ح . داروسازی‌ سینا(دسیناح1) ح .گروه دارویی سبحان(دسبحاح1) ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌(دزهراویح1) ح . داروسازی‌ اكسیر(دلرح1) ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌(دفراح1) ح . ‌ایران‌دارو(دیرانح1) ح . كیمیدارو(دكیمیح1) ح . پارس‌ دارو(دپارسح1) ح . داروسازی‌ روزدارو(دروزح1) ح . تهران‌ شیمی‌(شتهرانح1) ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتمادح1) زیر گروه سایر محصولات دارویی سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌(والبر1) داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخش1) سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیكو1) ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌(والبرح1) ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخشح1) زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌(دعبید1) داروسازی‌ امین‌(دامین1) داروسازی‌ ابوریحان‌(دابور1) البرزدارو(دالبر1) داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام1) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمی1) داروسازی‌ فارابی‌(دفارا1) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابر1) داروسازی‌ كوثر(دكوثر1) دارویی‌ لقمان‌(دلقما1) داروسازی‌ اسوه‌(داسوه1) كارخانجات‌داروپخش‌(دارو1) دارویی‌ رازك‌(درازك1) داروسازی‌ سینا(دسینا1) گروه دارویی سبحان(دسبحا1) داروسازی‌زهراوی‌(دزهراوی1) داروسازی‌ اكسیر(دلر1) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌(دفرا1) ایران‌دارو(دیران1) كیمیدارو(دكیمی1) پارس‌ دارو(دپارس1) داروسازی‌ روزدارو(دروز1) تهران‌ شیمی‌(شتهران1) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتماد1) ح . داروسازی‌ دكترعبیدی‌(دعبیدح1) ح . داروسازی‌ امین‌(دامینح1) ح . داروسازی‌ ابوریحان‌(دابورح1) ح . البرزدارو(دالبرح1) ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددامح1) ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمیح1) ح . داروسازی‌ فارابی‌(دفاراح1) ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابرح1) ح . داروسازی‌ كوثر(دكوثرح1) ح . دارویی‌ لقمان‌(دلقماح1) ح . داروسازی‌ اسوه‌(داسوهح1) ح . كارخانجات‌داروپخش(داروح1) ح . دارویی‌ رازك‌(درازكح1) ح . داروسازی‌ سینا(دسیناح1) ح .گروه دارویی سبحان(دسبحاح1) ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌(دزهراویح1) ح . داروسازی‌ اكسیر(دلرح1) ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌(دفراح1) ح . ‌ایران‌دارو(دیرانح1) ح . كیمیدارو(دكیمیح1) ح . پارس‌ دارو(دپارسح1) ح . داروسازی‌ روزدارو(دروزح1) ح . تهران‌ شیمی‌(شتهرانح1) ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتمادح1) زیر گروه سایر محصولات دارویی سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌(والبر1) داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخش1) سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیكو1) ح . سرمایه گ 

 


لدینگ معدنی بورس 19 میلیون تن سیمان و کلینکر روی زمین مانده! پیش‌بینی افزایش ظرفیت تولید گندله و کنسانتره در کشور نیاز فولاد هرمزگان به 2.3 میلیون تن گندله برای امسال انرژی هسته‌ای اوج می‌گیرد بلندپروازی فولادی‌ها با فولاد آلیاژی اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ , 5 October 2015 Tehran,IR 10°C صفحه نخست عناوین کل اخبار معادن صنایع معدنی اكتشاف و زمین شناسی تجهیزات و ماشین آلات بورس سهام و فلزات گروه بورس سهام و فلزات در پی تداوم رکود معاملات فولاد، در بورس کالا رخ داد: کاهش ۵ درصدی قیمت شمش فولاد خوزستان گروه بورس سهام و فلزات - در حالی که انتظار می‌رفت با پایان یافتن تعطیلات هفته گذشته و اتمام ماه‌های محرم و صفر، حجمی از خریدهای فولادی که در طول این ایام به تعویق افتاده بود تاحدودی به بازار آهن بازگردد و اگر در هفته جاری با بهبود قیمت مصنوعات فولادی روبه‌رو نیستیم، لااقل با کاهش نرخ این محصولات هم مواجه نشویم، اما در طول دو روز اخیر بار دیگر ریزش چند درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد به ثبت رسیده است. کاهش 5 درصدی قیمت شمش فولاد خوزستان به گزارش ماین نیوز، در حال حاضر، عمده‌ترین محصولی که در بازار فولاد به‌طور متناوب کاهش قیمت می‌یابد میلگرد به‌خصوص تولید نوردکاران بخش خصوصی است که حتی تا 50 تومان کاهش نرخ در هر کیلو را طی یک روز نیز تجربه کرده و به نظر می‌رسد در شرایط رکود عمیق تقاضا در بازار فولاد، کماکان به روند نزولی خود صرف‌نظر از هزینه‌های تمام‌شده تولید ادامه دهد. در وضعیت کنونی که همه دست‌اندرکاران بازار با نگاهی ناامیدانه به بازگشت تقاضا به بازار طی روزها و هفته‌های آتی می‌نگرند، فعالان فولادی اعم از تولیدکننده‌ها و فعالان بازار به‌طور مداوم نسبت به تداوم رکود و آثار ناخوشایند ناشی از آن در صنعت فولاد هشدار داده و خواستار چاره‌اندیشی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سامان دادن به این شرایط نابسامانند. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اخیرا با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکننده‌های فولادی گفته بود: عدم توازن در زنجیره فولاد و کمبود مواد اولیه، نابسامانی وضعیت بازار قراضه و افزایش قیمت آن به رغم کاهش قیمت شمش و همچنین فقدان استاندارد برای برخی کالاهای زنجیره فولاد و سوء استفاده برخی از این مساله در کنار بهره‌های بالای نظام بانکی، پرداخت نشدن یارانه تولید و مسائل عدیده مالیاتی از جمله مصائبی است که تولیدکنندگان فولاد را در وضعیتی شبیه بحران قرار داده است و اگر حمایت دولت از این صنعت هر چه سریع‌تر و موثرتر اتفاق نیفتد، به‌زودی و به سرعت به تعداد کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل صنعت فولاد افزوده خواهد شد. در کنار روند نزولی قیمت‌ها در بازار آزاد، روز گذشته در بورس کالا نیز دو کاهش قیمت 75 و 100 تومانی روی نرخ پایه شمش فولاد خوزستان و میلگرد ذوب آهن اصفهان رخ داد که در نوع خود طی چند ماه اخیر کم‌سابقه بود. یکشنبه فولاد خوزستان در دو تناژ سبک و سنگین، شمش بلوم را در قالب سلف به تابلو آورد که نحوه فروش عرضه تناژ سنگین این محصول جای بحث داشت. در پارت اول پنج هزار تن شمش با قیمت پایه 1480 تومان عرضه شد که تنها گروه ملی صنعتی فولاد ایران مجاز به خرید آن بود و این شرکت نیز تا پایان وقت معاملات 2550 تن شمش را مورد معامله قرار داد. در پارت دوم 130 هزار تن شمش با نرخ پایه 1450 تومان به تابلو معاملات آمد که با تخفیف 45 تومانی فولاد خوزستان روی این قیمت پایه، در نهایت این محصول با بهای 1405 تومان و در حجم 86 هزار و 500 تن خریداری شد. اگر قیمت پیشین این محصول را همان 1480 تومان در عرضه قبلی در نظر بگیریم، روز گذشته 5 درصد بهای آن در بورس کالا تنزل یافته است. شرایط بازپرداخت وجه این تناژ سنگین، به‌صورت ارائه اعتبارات اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی و پرداخت وجه به‌صورت حداکثر 90 روزه با سود ماهانه 1.5 درصد بود و زمان تحویل آن پایان بهمن ماه. در این روز ذوب‌آهن اصفهان نیز سلف سبد تیرآهن مخلوط 12 متری را با قیمت 1880 تومان در حجم 616 تن به فروش رساند. ضمن اینکه میلگرد گرید A3 این شرکت در سایزهای 12 تا 25 را به‌صورت نقدی و با قیمت پایه 1670 تومان، گروه معدنی و صنعتی چادرملو در تالار صنعتی و معدنی بورس کالا عرضه کرد که این شرکت نیز با کاهش 100 تومانی یا 6 درصدی بهای این محصول با قیمت پایانی 1570 تومان و در حجم 6444 تن، میلگرد به فروش رساند. روز گذشته فولاد آذربایجان و مجتمع تولیدی فولاد سپید فراب کویر هم دو سبد میلگرد را به‌صورت نقدی و به ترتیب با قیمت‌های 1600 و 1610 تومان عرضه کردند که در حجم‌های 5500 و 440 تن به فروش رسیدند. تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۱۹ کد مطلب: 18522 توصیه مطلب ۰ مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد کاهش پلکانی قیمت‌ها در بازار آهن نگاهی به بازار فولاد چین در کوتاه مدت ثبات شکننده قیمت‌ها در بازار فولاد کاهش 14 تومانی نرخ شمش ذوبی در بورس کالا تغییر شرایط معامله آهن آلات از اعتباری به نقدی پذیرش آلومینای جاجرم و طلای زرشوران در بورس کالا تالار صادراتی میزبان سنگ آهن میشدوان گرمای خوزستان در راه تالار نقره‌ای معدن موته با ۵۰ کیلو طلا به بورس کالا می‌آید رکورد 

 


ز گردید، در اسفند ماه همان سال خط سوم تولید میلگرد با ظرفیت 450000 تن و در شهریور ماه سال 1387 خط پروفیل (خط چهارم) با ظرفیت 550000 تن در سال، به بهره برداری رسید. در حا ل حاضر این شرکت با داشتن چهار خط نورد قادر به تولید میلگرد از سایز 8 الی 32 میلی متری با کیفیت های AII ، AIII و همچنین انواع نبشی ، ناودانی ، تیرآهن و تیرآهن بال پهن (H) مجموعاً به ظرفیت اسمی 1900000 تن در سال می باشد و برخی تولیدات این مجموعه نظیر تیرآهن برای اولین بار توسط بخش خصوصی و تیر آهن بال پهن، برای نخستین بار در کشور، در این مجموعه تولید می شود. در حال حاضر این مجتمع با ظرفیت یک میلیون و نهصد هزار تن تولید سالانه در بخش خصوصی مقام اول تولید اقلام مختلف فولادی را به خود اختصاص داده است و در کل تولید کنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد، سنگین و نیمه سنگین مقام سوم را دارا می باشد. گفتنی است سرعت توسعه در این گروه،در کشور بی نظیر می باشد و مبین این موضوع ظرفیت سازی آن است که در مدت زمان سه ساله انجام گرفته است. طرح های در دست اجرا الف ) از برنامه های در دست اجرای این مجتمع، ذوب و ریخته گری پیوسته و تولید آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم می باشد که با هدف تولید مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط نورد طراحی گردیده که اجرای مراحل عملیاتی واحد ذوب آن آغاز شده است. ب ) این گروه در فروردین ماه سال 1387 با امضاء قراردادی مشترک با شرکت رانا استیل ترکیه از سرمایه گذاران خارجی، برای ایجاد کارخانه تولید فروآلیاژها ( فرومنگنز / فروکروم / فروسیلیس ) که مواد اولیه و افزودنی کارخانجات ذوب می باشد، چشم انداز تازه ای برای تولیدات مجتمع ترسیم کرده است. همچنین این شرکت عملیات اجرایی سه کارخانه ذوب و ریخته گری پیوسته ( هر کدام باظرفیت 550 هزارتن در سال) و چهار خط نورد میلگرد را شروع کرده است که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. نظام کیفیت و استانداردها مجتمع فولاد بناب عرضه «محصولات با کیفیت» را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. در این راستا با تجهیز آزمایشگاه خود به پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین جذب منابع انسانی متخصص، محصولات خود را دائماً تحت کنترل قرار داده و در این ارتباط موفق به اخذ استانداردهای ملی برای کلیه تولیداتش شده است. شرکت های زیرمجموعه شرکت های فولاد شاهین ، فولاد صنعت ، فولاد صنعت شهریار و فولاد صنعت سهند شرکت های زیرمجموعه مجتمع فولاد بناب را تشکیل می دهد. شرکت فولاد شاهین بناب دارای 2 خط تولید نورد گرم میلگرد می باشد که با ظرفیت یک هزار و 500 هزار تن در سال ، انواع میلگرد آجدار ساختمانی از سایز 8 الی 32 میلی متر را روانه بازار می کند. شرکت فولاد صنعت بناب متشکل از دو خط تولید بوده و در زمینی به مساحت 11 هکتار ایجاد شده است . خط تولید نورد گرم میلگرد و مقاطع سبک برای تولید انواع میلگرد آجدار ساختمانی از سایز 8 الی 32 میلی متر و مقاطع سبک فولادی از قبیل نبشی و ناودانی و تسمه و چهار پهلو از سایز های 20 الی 80 میلیمتر به ظرفیت تولید 500 هزار تن در سال می باشد. خط تولید نورد گرم مقاطع سنگین به ظرفیت تولیدی 500 هزار تن در سال و با هدف تولید انواع نبشی از سایز 100 در 100 الی 200 در 200 میلی متر ، ناوادانی از سایز 100 الی 250 میلی متر ، تیر آهن از سایز 100 الی 260 میلی متر و تیر آهن بال پهن از سایز 80 الی 200 میلی متر ( برای اولین بار در ایران ).شرکت فولاد صنعت شهریار در زمینی به مساحت 7 هکتار ایجاد شده است که اولین خط تولید ذوب و ریخته گری پیوسته مجتمع فولاد بناب می باشد. انواع شمش های فولادی از سایز 125 در 125 الی 150 در 150 میلی متر به طول 6 متر با ظرفیت 400 هزار تن در سال از تولیدات این شرکت می باشد. شرکت فولاد صنعت سهند با دو خط تولید در زمینی به مساحت 11 هکتار احداث شده است. هر یک از خطوط تولید این شرکت توان تولید 500 هزار تن انواع میلگرد آجدار ساختمانی از سایز 8 الی 32 میلی متر را دارا می باشد که در مجموع تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است. مجتمع فولاد بناب پروژه های دیگری نیز در دست دارد که از جمله آنها می توان به گسترش فولاد شهریار اشاره نمود که تولید شمش فولادی از قراضه و آهن اسفنجی با ظرفیت 5/1 میلیون تن در ساال را در برنامه کاری خود دارد و پیش بینی می شود در سال 90 به بهره برداری برسد. مجتمع فولاد بناب بخشی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز ( سهامی عام) به شمار می رود. بازدید از این صفحه : 20262 13 آبان 1390 ساعت 03:37 ب.ظ ارتباط با ما آرشیو قیمت آهن‌آلات آرشیو قیمت میلگرد آرشیو قیمت تیرآهن آرشیو قیمت نبشی و ناودانی آرشیو قیمت ورق فولادی آرشیو قیمت لوله صنعتی آرشیو قیمت قوطی و پروفیل آرشیو قیمت محصولات مفتولی آرشیو قیمت شمش فولادی وزن و مشخصات آهن‌آلات وزن هر شاخه میلگرد 12متری وزن تیرآهن و هاش 12متری وزن انواع ورق سیاه وزن نبشی 6 و 12متری وزن ناودانی 6 و 12متری وزن انواع لوله صنعتی مشخصات انواع شمش فولادی مقایسه وزن میلگرد کارخانه‌ها مطالب دیگر وب‌سایت صفحه نخست عرضه‌های فولادی بورس کالا آمار معاملات فولادی بورس کالا پرداخت آنلاین پرداخت امن پاسارگاد تعرفه حمل‌ونقل از ذوب‌آهن فهرست مقالات وب‌سایت آدرس کارخانه‌های تولیدی میلگرد Copyright © 2015. Www.esfahanahan.com.All rights reserved Designed by Atinegar English ثبت نام دربارۀ ما ارتباط با ما پیوندها با شعار نمی‌توان چرخ بخش معدن را چرخاند رای تحریم اتحادیه اروپا علیه ایرالکو چگونه شکسته شد تاثیر منفی چین بر کشورهای معدنی جهان حمایت از فولادسازها اقدامی خارج از عرف نیست قانون معدن شفافیت داشته باشد سقوط ارزش سهام بزرگترین هلدی 

 


عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد.این مجتمع ، که چرخه کامل تولید فولاد را ازسنگ آهن تا شمش فولادخام درمجموعه کارخانجات خود دربردارد ، به روش احیاء مستقیم گندله سنگ آهن راتصفیه نموده وبا استفاده از کوره های قوس الکتریکی به تولید فولاد می پردازد. گروه ملی صنعتی فولاد ایران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تولید كننده مقاطع فولادی ، لوله های مانسمان (بی درز) و شمش های فولادی در یك محدوده به مساحت 250 هكتار در 9 كیلومتری جاده اهواز - خرمشهر واقع گردیده است . از جمله محصولات این شرکت : شمش فولاد ( بیلت ) در اندازه های 100*100 و 130*130 و 150*150 بر اساس استانداردهای DIN , ASTM, JIS, GOST میلگرد ساده در سایزهای 32 – 14 میلیمتر میلگرد آجدار در سایزهای 32- 12 میلیمتر مفتول ساده در سایزهای 10-5/5 میلیمتر مفتول آجدار در سایزهای 12-6 میلیمتر بر اساس استانداردهای ISIRI 3132 , ASTM A 615 , BS 4449 تیرآهن IPE , IPN در سایزهای 120 , 140 , 160 , 180 میلیمتربر اساس استانداردهای ISIRI 1791 , DIN 1025/5 لوله بدون درز سنگین ، متوسط و سبك از قطر 5/. اینچ تا 5 اینچ مطابق با استانداردهای ISIRI , DIN , API , ASTM شبكه فولادی با چشمه 5*5 – 20*20 سانتیمتر و با ابعاد 215*500 تا 275*600 احداث و راه اندازی كارخانه كوثر با ظرفیت 550000 تن در سال كه قادر به تولید انواع میلگرد ساده و آجدار ، نبشی ، ناودانی و تسمه می‌باشد ، برگ زرینی در دفتر افتخارات گروه ملی صنعتی فولاد ایران است ، كه حاكی از توان بالای فنی و تخصصی موجود در این مجموعه عظیم ، در مدیریت و اجرای طرح های توسعه می باشد . شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال 1352 توسط گروهی از صنعتگران مبتکر با بیش از بیست سال تجربه قبلی در زمینه لوله و پروفیل تأسیس و بعنوان یک شرکت معتبر خصوصی با بهره گیری از ثبات مدیریت و کادر متعهد و متخصص توانسته است پیشرو تکنیک لوله و پروفیل سازی در ایران باشد. کارخانجات سپاهان با بیش از ۸۸۰ نفر پرسنل و ظرفیت تولید سالیانه تا 420000 تن و سطح زیر بنایی ۵۵000 متر مربع در زمینی به وسعت 1132213 متر مربع در نزدیکی شهر اصفهان واقع شده است. گروه صنعتی سپاهان با صدور محصولات متنوع در سطح استانداردهای جهان و قیمت های رقابتی توانسته است در کشورهای اروپا- آفریقا و بویژه منطقه خاورمیانه جایگاه و اعتبار تجاری خاصی بدست آورده و گام مؤثری در زمینه صادرات غیر نفتی کشور بردارد. از جمله محصولات شرکت : تجهیزات لوله های شبکه نفت و گاز تحت استاندارد API از قطر الی اینچ لوله های تولیدی گروه صنعتی سپاهان لوله های شوفاژی (سبک) لوله های شوفاژی متوسط لوله های گاز خانگی و تجاری لوله های صنعتی دقیق لوله های صنعتی لوله های ساختمانی انواع قوطی و پروفیل-پروفیل زهوار -پروفیل چهار چوبی -پروفیل در و پنجره -قوطیهای مستطیل وقوطیهای مربع انواع ورق شیت (گرم و سرد)-ورق گسترده-ورق كركره ای-کلاف ورق میباشد . كارخانجات نورد و پروفیل ساوه كارخانجات نورد و پروفیل ساوه در سال 1354 با هدف تولید انواع لوله و پروفیل های فولادی با ظرفیت تولیدی 50.000 تن در سال تاسیس و بهره برداری گردید. مدیریت این كارخانه در راستای استراتژی توسعه بازار و افزایش تنوعات محصولات و نفوذ به بازارهای صادراتی برنامه ریزی دقیق خود را در جهت سرمایه گذاری با هدف ارتقاء كیفی و كمی محصولات آغاز نموده و هم اكنون حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق مدیریت این شركت دستیابی به ظرفیت 2.000.000 تن در سال انواع مقاطع فولادی در سایزهای گوناگون می باشد. از جمله محصولات این شرکت میتوان لوله های فولادی گاز شبکه از سایز" 24 ـ "⅜ از ضخامت 2.9 – 20 mm و با طول 6 الی 12 متری لوله های صنعتی از قطرخارجی 10 – 610 mm و از ضخامت 0.7 – 20 mm لوله های فولادی گاز خانگی و آبرسانی از سایز "6 ـ "¼ به دو صورت سیاه و گالوانیزه و در سه كلاس سبك ، متوسط و سنگین و به روش E.R.W قوطیهای مربع مستطیل صنعتی و ساختمانی پروفیلهای فرم دار صنعتی پروفیلهای درب و پنجره مقاطع باز (نبشی و ناودانی) میباشد . مجتمع فولاد بناب مجتمع فولاد بناب (شرکت سهامی خاص) با هدف تولید، انواع میلگرد و پروفیل فعالیت خود را از اواخر سال 1383 در زمینی به مساحت 130 هکتار در شهرک صنعتی بناب با امکانات زیر بنائی ایده آل آغاز و در مهر ماه سال 1384 اولین خط تولید میلگرد خود را با ظرفیت 420000 تن در سال به بهره برداری رساند. عملیات اجرائی خط دوم تولید میلگرد این شرکت نیز از اواخر سال 1384 شروع و خط مربوز با ظرفیت 480000 تن در سال در بهمن ماه سال 1385 به بهره برداری رسید. در ادامه طرح های توسعه ای این مجتمع که در قالب فاز 2 عملیاتی شد، پروژه نصب و راه اندازی خطوط تولید میلگرد و پروفیل بود که از فروردین ماه سال 1386 عملیات اجرایی آن آغاز گردید، در اسفند ماه همان سال خط سوم تولید میلگرد با ظرفیت 450000 تن و در شهریور ماه سال 1387 خط پروفیل (خط چهارم) با ظرفیت 550000 تن در سال، به بهره برداری رسید. در حا ل حاضر این شرکت با داشتن چهار خط نورد قادر به تولید میلگرد از سایز 8 الی 32 میلی متری با کیفیت های AII ، AIII و همچنین انواع نبشی ، ناودانی ، تیرآهن و تیرآهن بال پهن (H) مجموعاً به ظرفیت اسمی 1900000 تن در سال می باشد و برخی تولیدات این مجموعه نظیر تیرآهن برای اولین بار توسط بخش خصوصی و تیر آهن بال پهن، برای نخستین بار در کشور، در این مجموعه تولید می شود. در حال حاضر این مجتمع با ظرفیت یک میلیون و نهصد هزار تن تولید سالانه در بخش خصوصی مقام اول تولید اقلام مختلف فولادی را به خود اختصاص داده است و در کل تولید کنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد، سنگین و نیمه سنگین مقام سوم را دارا می باشد. گفتنی است سرعت توسعه در این گروه،در کشور بی نظیر می باشد و مبین این موضوع ظرفیت سازی آن است که در مدت زمان سه ساله انجام گرفته است. طرح ه 

 


روردین ۱۳۹۴٫ شماره موبایل دکوراسیون داخلی ساختمان کشور موبایل فروشندگان کاغذ دیواری و پارکت مناسب جهت ارسال پیامک تبلیغاتی جهت خرید موبایل فروشندگان تزیینات داخلی ساختمان کشور با پشتیبانی سایت تماس بگیرید. موبایل فروشندگان تزیینات ساختمان کشور بیشتر بخوانید » صفحه 1 از 111234567891011» عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید! رعایت حریم خصوصی این سایت با توجه به نیاز مشاغل برای بازاریابی اطلاعات مشاغل را با رضایت مشاغل جمع آوری و چنانچه در هر زمان اشخاص تمایل داشته باشند،می توانند اطلاعات شغل خود را از این سامانه حذف نمایند.هدف از ارائه این اطلاعات دسترسی سریع به محصولات و خدمات مورد نیاز می باشد،که فواید بسیاری از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش ترافیک و آلودگی و …. خواهد داشت.کاربران با ثبت اطلاعات کسب‌و‌کار خود در پرتال این سایت اجازه انتشار اطلاعات خود را بدون محدویت به سایت می‌دهند.با تشکر از حوصله شما*مدیر سایت* خرید آنلاین بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل کشور شماره موبایل فروشندگان لوازم خانگی کشور شماره موبایل فروشندگان پوشاک شماره موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور شماره موبایل فروشندگان فرش ماشینی کشور شماره موبایل فروشندگان ابزار و یراق کشور شماره موبایل فروشندگان تزیینات داخلی ساختمان کشور شماره موبایل فروشندگان مبلمان اداری خانگی کشور بانک موبایل سنگبری ها و سنگ فروشان کشور شماره موبایل مشاورین املاک مشهد بانک شماره موبایل صنعت ساختمان کشور بانک شماره موبایل مدیران شرکت های کشور بانک شماره موبایل مشاغل و اصناف کشور بانک شماره موبایل فروشندگان مصالح ساختمانی کشور بانک شماره موبایل آگهی دهندگان اینترنتی کشور بانک موبایل مدیران داروخانه ها و عطاری های کشور بانک شماره موبایل مشاغل استان تهران بانک شماره موبایل دامداری ها و مرغداری های کشور بانک شماره موبایل مشاغل و اصناف مشهد اطلاعات موبایل پزشکان کشور بانک اطلاعات مشاغل و اصناف کشور لیست خدمات دهندگان برق خودرو و دزدگیر مشهد لیست اطلاعات فروشندگان لوازم آرایشی کشور اطلاعات فروشندگان شیشه و آینه کشور اطلاعات فروشندگان ساعت کشور اطلاعات مشاورین املاک کشور فستیوال فروش اطلاعات اصناف کشور به قیمت استثنایی اطلاعات آهن فروشان کشور اطلاعات نجاران و کمدسازان کشور اطلاعات فروشندگان قفل و لولا کشور اطلاعات فروشندگان تجهیزات و لوازم پزشکی کشور اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور اطلاعات فروشندگان ماشینهای اداری کشور اطلاعات تابلوسازان و تابلونویسان کشور اطلاعات فروشندگان جراید کشور اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی موتور سیکلت اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور اطلاعات عمده فروشان محصولات غذایی کشور اطلاعات فروشندگان ابزار یراق آلات ساختمانی کشور فروشندگان پوشاک زنانه کشور اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور اطلاعات مدارس استان خوزستان اطلاعات مدارس تهران اطلاعات فروشندگان تزئینات داخلی ساختمان کشور اطلاعات تعمیرکاران موتور و دوچرخه کل کشور اطلاعات تعویض روغن کاران کل کشور اطلاعات فروشندگان باطری خودرو کل کشور اطلاعات فروشندگان طلا و زیورالات کشور اطلاعات فروشندگان پوشاک مردانه کشور اطلاعات فروشندگان لوازم الکتریکی کشور اطلاعات فروشندگان کاشی و سرامیک کشور اطلاعات فروشندگان موبایل و لوازم جانبی کشور اطلاعات قنادان و شیرینی فروشان کشور اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی خودرو کشور اطلاعات ایمیل اصناف و شرکت ها اطلاعات فروشندگان بلور وکریستال کشور اطلاعات فروشندگان فرش ماشینی کشور اطلاعات اصناف اطلاعات خرازان کشور اطلاعات عطاری های کشور اطلاعات سوپرمارکت های کشور اطلاعات خواروبار فروشی های کشور اطلاعات سوپر مارکت های مشهد اطلاعات آرایشگاه های کشور اطلاعات خدمات ساختمان کشور اطلاعات فروشندگان پارچه و پوشاک و فرش اطلاعات فروشندگان و خدمات چوب و الوار اطلاعات فروشندگان ابزار ویراق و غیره اطلاعات فروشندگان طلا و زیورآلات اطلاعات فروشندگان کالای پزشکی و ورزشی اطلاعات خدمات فنی و الکتریکی اطلاعات فروش وخدمات لوازم خانگی اطلاعات خدمات حمل ونقل کشور اطلاعات خدمات چاپ وتبلیغ ولوازم التحریر اطلاعات رایانه و اینترنت کشور بانک اطلاعات ساختمان اطلاعات نمایشگاه و نمایندگی خودرو بانک اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی خودرو بانک اطلاعات خدمات فنی خودرو و موتور بانک اطلاعات فروشندگان شیرینی و غیره اطلاعات رستوران های کشور اطلاعات فروشندگان مواد غذایی اطلاعات مراکز تعویض روغن و اتوسرویس در مشهد اطلاعات عکاسان کشور اطلاعات مصالح فروشان کشور اطلاعات قنادان و شیرنی فروشان کشور اطلاعات مکان های ورزشی مشهد بانک اطلاعات تلفن اتحادیه های مشهد اطلاعات فست فود و ساندویچ فروشی های مشهد اطلاعات هتل های کشور بانک اطلاعات مدارس و مهدهای کودک مشهد اطلاعات کانون های آگهی وتبلیغاتی کشور بانک اطلاعات آژانس های مسافرتی مشهد و کشور اطلاعات نانوایان کشور اطلاعات رستوران های کشور اطلاعات پزشکان شهر مشهد اطلاعات شرکت های باربری وحمل و نقل کالا کشور ضرورت تهیه بانک اطلاعات مشاغل اطلاعات شرکت ها و فروشگاه های کامپیوتر کشور اطلاعات آموزشگاه های کشور اطلاعات کارخانجات و واحدهای صنعتی کشور بانک اطلاعات کارخانجات یزد بانک اطلاعات کارخانجات مازندران بانک اطلاعات کارخانجات مواد غذایی خراسان رضوی اطلاعات کارخانجات کشور ثبت اطلاعات شغلی کپی رایت © بزرگترین مرجع اطلاعات اصناف و مشاغل کشور | بانک شماره موبایل مشاغل کشور - ناشریار -پورتال جامع اطلاعات مشاغل ایران تاییدیه درگاه پرداخت آنلاین به ما امتیاز بدهید تخفیف بگیرید بزرگترین مرجع اطلاعات اصناف و مشاغل کشور | بانک شماره موبایل مشاغل کشور ناشریار -پورتال جامع اطلاعات مشاغل ایران صفحه نخست شماره موبایل مشاغل مشهد بانک شماره موبایل مشاغل نحوه خرید اینترنتی از ناشریار بدون دیدگاه جهت خرید اینترنتی از سایت ناشریار به چند روش میتوان عمل کرد : در هر سه روش شما از درگاه پارس پال خرید خود را انجام میدهید پارس پال مطمئن ترین راه جهت پرداخت آنلاین , خرید کالا و خدمات اینترنت در ایران است. روش اول : با کلیک کردن روی تصویر زیر و وارد کردن مشخصات خود و مبلغ محصول و سپس ادامه خرید. در این روش با استفاده از درگاه بانکی مبلغ را پرداخت میکنید. خرید بانک اطلاعات مشاغل روش دوم (مخصوص کسانی که فقط شماره کارت و رمز دوم کارت خود را دارند): استفاده از کد زیر : خرید بانک مشاغل توجه کنید این یک تکنولوژی جدید است که به تازگی مرسوم شده و در این روش 

 


9 نصب دوربین مداربسته و دزدگیر نصب دوربین مداربسته و دزدگیر عادل تهران تلفن : 09127034293 - 09360902640 - 02164484024 www.hafezsys.com دزدگیرلباس،گیت فروشگاهی،فروش ویژه دزدگیرلباس،گیت فروشگاهی،فروش ویژه بهنام صفری تهران تلفن : 88946184 - 55805783 - 09370196990 خدمات خدمات مسافرتی چاپ و تبلیغات خدمات بازرگانی حمل و نقل توزیع كالا بیمه مالی و حسابداری صادرات و واردات خدمات اداری تایپ و تكثیر ترجمه ماشینهای اداری مشاوره زیبایی و بهداشت خدمات مجالس تعمیر لوازم سیستم حفاظتی خدمات منزل خدمات پزشكی باشگاه ورزشی ورود کاربر تازه واردید؟ ثبت نام کنید آگهی ویژه به اطلاع می‌رساند: به علت تغییراتی که قرار است در سیستم آگهی ویژه و نحوه نمایش آنها انجام پذیرد، امکان فعالسازی و یا تمدید آگهی بصورت ویژه تا پایان مهر ماه نمی‌باشد. از سوم آبان ماه سیستم جدید آگهی‌های ویژه اجرایی خواهد شد. قوانین درج آگهی راهنمای تبلیغات istgah Dictionary حقوق و شرایط | ورود | ثبت نام | آگهی ویژه | قوانین درج آگهی | تماس با ما جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینك ثبت نام كلیك كنید و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت كنید. درج آگهی در سایت ایستگاه رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد. با توجه به تعداد زیاد آگهی در ایستگاه، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت كافی مبذول دارید. شماره تلفن وب سایت ایستگاه: +98 (21) 22622020 تماس در ساعات اداری شنبه الی پنجشنبه به ما امتیاز بدهید تخفیف بگیرید بزرگترین مرجع اطلاعات اصناف و مشاغل کشور | بانک شماره موبایل مشاغل کشور ناشریار -پورتال جامع اطلاعات مشاغل ایران صفحه نخست شماره موبایل مشاغل مشهد بانک شماره موبایل مشاغل نحوه خرید اینترنتی از ناشریار بدون دیدگاه جهت خرید اینترنتی از سایت ناشریار به چند روش میتوان عمل کرد : در هر سه روش شما از درگاه پارس پال خرید خود را انجام میدهید پارس پال مطمئن ترین راه جهت پرداخت آنلاین , خرید کالا و خدمات اینترنت در ایران است. روش اول : با کلیک کردن روی تصویر زیر و وارد کردن مشخصات خود و مبلغ محصول و سپس ادامه خرید. در این روش با استفاده از درگاه بانکی مبلغ را پرداخت میکنید. خرید بانک اطلاعات مشاغل روش دوم (مخصوص کسانی که فقط شماره کارت و رمز دوم کارت خود را دارند): استفاده از کد زیر : خرید بانک مشاغل توجه کنید این یک تکنولوژی جدید است که به تازگی مرسوم شده و در این روش نیازی به شارژ ریالی و اینترنت ندارد. فقط با داشتن شماره کارت بانکی و رمز دوم میتوانید خرید را انجام دهید. روش سوم : استفاده از کارت به کارت بانکی که در همه جا رایج است. جهت کارت به کارت ابتدا با شماره پشتیبان سایت تماس بگیرید بیشتر بخوانید » شماره موبایل فروشندگان لوازم خانگی کشور بدون دیدگاه اگر شما هم به مشخصات آدرس و تلفن فروشندگان لوازم خانگی ایران احتیاج دارید میتوانید این لیست را از سایت ما خریداری کنید . به آسانی به اطلاعات تماس مشتریان خود دسترسی داشته باشید با صرف هرینه اندک این امر برای شما ممکن میشود هزینه های بازاریابی خود را کاهش و بازدهی را بالا ببرید. آدرس و تلفن فروشندگان لوازم خانگی ایران بیشتر بخوانید » بانک اطلاعات کارخانجات یزد بدون دیدگاه لیست واحد های صنعتی یزد در قالب فایل اکسل موجود است. آخرین بروز رسانی تیر ماه ۱۳۹۴٫ شامل : نام واحد تولیدی | نام مدیر عامل | وضعیت تولید | تلفن ثابت |شماره موبایل| آدرس دقیق | محصولات در ضمن لیست واحد های تولید مواد غذایی و آرایشی بهداشتی یزد موجود است. جهت استعلام قیمت و خرید با شماره پشتیبان تماس بگیرید اطلاعات کارخانجات یزد بیشتر بخوانید » بانک اطلاعات کارخانجات مازندران بدون دیدگاه لیست واحد های صنعتی استان مازندران موجود است. در قالب فایل اکسل. شامل : نام کارخانه | نام محصولات | آدرس دقیق واحد صنعتی | تلفن ثابت | شماره موبایل جهت استعلام قیمت و خرید محصول با شماره پشتیبان سایت تماس بگیرید. آخرین بروز رسانی تیر ماه ۱۳۹۴٫ تعداد رکورد ۱۲۰۰ مورد. اطلاعات کارخانجات مازندران بیشتر بخوانید » شماره موبایل فروشندگان پوشاک بدون دیدگاه بانک اطلاعات موبایل فروشندگان پوشاک کشور موجود میباشد. جهت خرید میتوانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید. شامل : لیست فروشندگان پوشاک زنانه لیست فروشندگان پوشاک مردانه فروشندگان پوشاک زیر زنانه و مردانه تلفن و آدرس فروشندگان پوشاک مشهد نیز موجود است. شماره موبایل فروشندگان پوشاک کشور بیشتر بخوانید » لیست خدمات دهندگان برق خودرو و دزدگیر مشهد بدون دیدگاه جهت خرید اطلاعات فروشندگان دزدگیر و برق خودرو مشهد با شماره پشتیبان سایت تماس بگیرید. شامل : آدرس دقیق مغازه – تلفن – نام مدیریت – نام مغازه آخرین بروز رسانی فروردین ۱۳۹۴٫ بیشتر بخوانید » شماره موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور بدون دیدگاه لیست موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور جهت فروش آماده است. آخرین بروزرسانی فروردین ۱۳۹۴٫ تعداد ۲۱۲۰ مورد کل کشور. جهت خرید بانک موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری با شماره پشتیبان سایت تماس بگیرید. بانک شماره موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری بیشتر بخوانید » شماره موبایل فروشندگان فرش ماشینی کشور بدون دیدگاه لیست موبایل فروشندگان فرش ماشینی موجود است. اگر شغلی دارید که بیشتر با فروشندگان فرش در ارتباط است توصیه میکنیم که این پکیج را خریداری کنید. جهت خرید بانک موبایل فرش فروشان کشور با شماره سایت تماس بگیرید. شماره موبایل فروشندگان فرش ماشینی کشور بیشتر بخوانید » شماره موبایل فروشندگان ابزار و یراق کشور بدون دیدگاه لیست موبایل فروشندگان ابزار آلات ساختمانی کشور آخرین نسخه بروز رسانی شده فروردین ۱۳۹۴ جهت خرید شماره موبایل ابزار فروشان کشور با پشتیبان سایت تماس بگیرید. لیست موبایل فروشندگان رنگ ساختمانی موبایل فروشندگان ابزار آلات ساختمانی کشور بیشتر بخوانید » شماره موبایل فروشندگان تزیینات داخلی ساختمان کشور بدون دیدگاه لیست موبایل فروشندگان دکوراسیون داخلی ساختمان کشور موجود است. آخرین بروز رسانی فروردین ۱۳۹۴٫ شماره موبایل دکوراسیون داخلی ساختمان کشور موبایل فروشندگان کاغذ دیواری و پارکت مناسب جهت ارسال پیامک تبلیغاتی جهت خرید موبایل فروشندگان تزیینات داخلی ساختمان کشور با پشتیبانی سایت تماس بگیرید. موبایل فروشندگان 

 


بانک اطلاعات کارخانجات مازندرانران اکبر میثمی خرید و فروش خوراک دام و طیور خرید و فروش خوراک دام و طیور تا صدها تن و توزیع در سراسر کشور اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ شهرام طبایی پودرماهی اینجانب سید شهرام طبائی تولید کننده پودرو روغن ماهی که مورد مصرف خوراک دام و طیور و آبزیان می باشدآمادگی خود را به جهت همکاری با یک شرکت معتبر بازرگانی به جهت صادرات محصول تولیدی اینجانب که پودرماهی و روغن ماهی میباشد اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۸‬ حسین بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های مرکزی 7- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان در استان مرکزی انواع خوراک دام - انواع خوراک مرغ و شتر مرغ و دیگر پرندگان حلال گوشت - انواع خوراک ماهی های پرورشی - انواع مکمل های خوراکی و ..... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۷‬ تهران ali jebeli کودهای شیمیایی و کود NPK وهیدروپونیک WWW.zarinchemical.com دی و مونو کلسیم فسفات جهت خوراک دام طیور غذایی و آرایشی و بهداشتی اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۶/۲۸‬ تهران کیمیا پارس کربنات کلسیم ریخته گری - ساختمان سازی - سیم و کابل - خوراک دام و طیور - لاستیک سازی - فیلر پلاستیک - انواع نسوز ها - عایق های رطوبتی ایزوگام - کنتکس - مکمل غذای دام و طیور اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱‬ تهران کیمیا کود فروش بنتونیت کلوخه و پودری فروش بنتونیت مختلف بنتونیت خوراک دام اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۲۴‬ تهران oil trading group فروش پروفرمایی خوراک دامی گروه اویل تریدینگ با همکاری گروه تجاری Adsin global یکی از معتبرترین شرکت های تامین کننده محصولات کشاورزی و خوراک دام در هندوستان، مفتخر است تا محصولات زیر را با ارائه پروفرما با بهترین آنالیز کیفی، قیمت، شرایط تحویل و اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۶/۳‬ تهران کیمیا پارس شایانکار فروشنده کربنات کلسیم سفید کربنات کلسیم در خوراک دام و طیور کربنات کلسیم در مکمل غذای دام و طیور اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۱‬ تهران خدمات بازرگانی مصطفی کربنات کلسیم ریخته گری - ساختمان سازی - سیم و کابل - خوراک دام و طیور - لاستیک سازی - فیلر پلاستیک - انواع نسوز ها - عایق های رطوبتی ایزوگام - کنتکس - مکمل غذای دام و طیور اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۱۶‬ خوزستان رضا سرخه عرضه و فروش گندم و جو و یونجه صادراتی شرکت بازرگانی دانیال پردیس اماده تامین تمام محصولات کشاورزی ( ذرت -یونجه -گندم - جو و...) و خوراک دام با قیمت بسیار مناسب و رقابتی می باشد . متقاضیان واقعی با شماره 09358126501 مهندس سرخه تماس بگیرند . اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۴‬ تهران بازرگانی اسماعیلی تولید انواع نمک خوراکی و صنعتی تولید انواع نمک خوراکی و صنعتی با بهترین کیفیت و خلوص بالا جهت مصارف خوراک دام و مصارف صنعتی از قبیل سختی گیری آب ، سورت روده ، شیلات ، رنگرزی و کلرسازی. اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۱۲/۲‬ تهران الهام شیرمحمدی فروش خوراک دام. تولید و عرضه خوراک دام با بهترین کیفیت و آنالیز عالی .فروش و ارسال به کلیه استانها و شهرهای ایران و دفاتر فروش خوراک دام. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۱۱/۱۴‬ Kamran Pi فروش پروفرما خوراک دام و طیور از هند Import of Animal & Poultry Feed وارد کننده خوراک دام و طیور مادر زمینه واردات خوراک دام و طیور با چندین سال سابقه درعرصه تامین محصولات زیر با کیفیت های بالا در سطح کشوری جهت ارایه به مصرف کنند گان ، اتحادیه های مربوطه و غیره... آمادگی خود را اعلام میداریم . اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۱۳‬ کرج محسن تمیمی نژاد خدمات آسیاب انواع ادویه جات و موادغدایی خدمات آسیاب انواع ادویه جات و موادغدایی آسیاب انواع خوراک دام و طیور و ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۳/۲۰‬ خراسان zarrintrade003 واردات و ترخیص انواع ماشین آلات شما دستگا ه تولید خوراک دام و طیور با آسیاب و لوازم آسیاب دورانی مخصوص مواد غذایی و خوراک اطلاعات بیش‌تر ... انتخاب آگهی آگهی‌های ویژه: خدمات بازرگانی حواله ارزی افتتاح حساب بانکی ثبت شرکت کشورها حواله ارزی افتتاح حساب بانکی ثبت شرکت کشورها شرکت سراج آرام تهران تلفن : 09120216558 - 02188146309 www.serajaram.com پاندیون پل ارتباطی شما با فروشگاه های آنلاین آلمان پاندیون پل ارتباطی شما با فروشگاه های آنلاین آلمان حسین امین اصفهان تلفن : 03136642505 pandion.ir ترخیص کالا و خودرو از گمرک بوشهر ترخیص کالا و خودرو از گمرک بوشهر شرکت کالا ترخیص عباسی ( شماره ثبت : بوشهر تلفن : 09177003073 abbasitrading.com ثبت شرکت درترکیه با اخذ اقامت ثبت شرکت درترکیه با اخذ اقامت مهردادتراز تهران تلفن : 44002324 - 09124242215 tavangrup.com واردات و عرضه موز هندوستان واردات و عرضه موز هندوستان شرکت راه سبز آوان تهران تلفن : 021 - 88303950 , 021 - 88302234 , fax: 021 - 88302394 www.agrogroup.ir ترخیص کالا -صادرات- واردات ترخیص کالا -صادرات- واردات عباس منصوری بوشهر تلفن : 09171713997 ثبت شرکت در روسیه ثبت شرکت در روسیه RusMarket اروپا تلفن : 0074995022157 www.sherkat.ru آگهی‌های ویژه: دامداری هواباتورهای 42 و 48 و 84 و 96 عددی ایزی هچ کره ای هواباتورهای 42 و 48 و 84 و 96 عددی ایزی هچ کره ای کاکس ماشین تهران تلفن : 02188802580 - 1 , 0912 - 930 - 9791 cocksmachine.com نمایندگی اصلی شرکت هواباتور و ارکام نمایندگی اصلی شرکت هواباتور و ارکام اسدی تهران تلفن : 09194443126 www.gqfmfg.com/store/front.asp آگهی‌های ویژه: کشاورزی فروش کوکوپیت فاین،مدیوم وکوکومیکس فروش کوکوپیت فاین،مدیوم وکوکومیکس مهرآور کرج تلفن : 02632740726 09123688741 09124655378 09127126452 اتوماسیون گلخانه - دستگاه هیدروپونیک اتوماسیون گلخانه - دستگاه هیدروپونیک شرکت رهپویان تهران تلفن : 88944712 - 88937663 - 88946337 www.rahpouyan-js.com استخر ذخیره آب کشاورزی ، ژئوممبران استخر ذخیره آب کشاورزی ، ژئوممبران کولیوند کرج تلفن : 02636204005 www.waterpool.ir مهپاش مهپاش شرکت ره پویان تهران تلفن : 88944712 - 88937663 www.rahpouyan-js.com گلخانه گلخانه شرکت ره پویان تهران تلفن : 021 - 88944712 - 88937663 www.rahpouyan-js.com قطعات گلخانه قطعات گلخانه شرکت ره پویان تهران تلفن : 88946337 - 88944712 - 88937663 www.rahpouyan-js.com فروش اجرا و نصب ژئوممبران و ژئوتکستایل فروش اجرا و نصب ژئوممبران و ژئوتکستایل majidalidoost تهران تلفن : 09126644204 www.absaka.ir/ اعطای عاملیت ت 

 


www.manliparvaz.com گواهینامه ایزو . گواهی ایزو , گواهینامه ISO گواهینامه ایزو . گواهی ایزو , گواهینامه ISO مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کار تهران تلفن : 02155972486 - 02155930121 - 09123572091 WWW.SYSTEMKARAN.COM فروش و نصب انواع گیتهای فروشگاهی فروش و نصب انواع گیتهای فروشگاهی پارس افزار تهران تلفن : 66572574 - 5 WWW.ProSec.ir ارزانترین بلیط هواپیما - رزرو بلیط خارجی - رزرو بلیط آمر ارزانترین بلیط هواپیما - رزرو بلیط خارجی - رزرو بلیط آمر آلا پرواز ایرانیان تهران تلفن : 021 - 22390490 ارزانترین تور استانبول -ارزانترین تور چین -ارزانترین ت� آلا پرواز ایرانیان تهران تلفن : 021 - 22390490 درب اتوماتیک الکتروپارس تلفن44400001-021 درب اتوماتیک الکتروپارس تلفن44400001-021 الکترو پارس تهران تلفن : 44400001 - 09121031163 www.electropars.ir/page/20 راهبند ، راهبندالکتروپارس تلفن44400001-021 راهبند ، راهبندالکتروپارس تلفن44400001-021 الکترو پارس تهران تلفن : 44400001 - 09121031163 www.electropars.ir/page/19 گواهی نامه HSE ، گواهینامه HSE ، گواهی نامه hse-ms ، HSE-MS گواهی نامه HSE ، گواهینامه HSE ، گواهی نامه hse-ms ، HSE-MS مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کار تهران تلفن : 02155972486 - 02155930121 - 09123572091 WWW.SYSTEMKARAN.COM تعمیر کولر گازی،تعمیر آبسرد کن،تعمیر پکیج تعمیر کولر گازی،تعمیر آبسرد کن،تعمیر پکیج گروه فنی مهندسی آریا تهویه تهران تلفن : 09101996024 - 09101996025 aryatahviyeh.epage.ir/ تور تایلند | قیمت تور تایلند تور تایلند | قیمت تور تایلند آژانس هواپیمایی بهار پرستوها تهران تلفن : 88797979 تور-بالی-جاکارتا.com/files/803 تور مالزی تور مالزی آژانس هواپیمایی بهار پرستوها تهران تلفن : 88797979 تور-مالزی-سنگاپور.com/files/80 بلیط هواپیما رزرو انلاین ارزان ترین نرخ عضو کارت شتاب بلیط هواپیما رزرو انلاین ارزان ترین نرخ عضو کارت شتاب آژانس هواپیمایی مانلی پرواز تهران تلفن : 02188102064 - 09127218258 www.manliparvaz.com خدمات خدمات مسافرتی چاپ و تبلیغات خدمات بازرگانی حمل و نقل توزیع كالا بیمه مالی و حسابداری صادرات و واردات خدمات اداری تایپ و تكثیر ترجمه ماشینهای اداری مشاوره زیبایی و بهداشت خدمات مجالس تعمیر لوازم سیستم حفاظتی خدمات منزل خدمات پزشكی باشگاه ورزشی ورود کاربر تازه واردید؟ ثبت نام کنید آگهی ویژه به اطلاع می‌رساند: به علت تغییراتی که قرار است در سیستم آگهی ویژه و نحوه نمایش آنها انجام پذیرد، امکان فعالسازی و یا تمدید آگهی بصورت ویژه تا پایان مهر ماه نمی‌باشد. از سوم آبان ماه سیستم جدید آگهی‌های ویژه اجرایی خواهد شد. قوانین درج آگهی راهنمای تبلیغات istgah Dictionary حقوق و شرایط | ورود | ثبت نام | آگهی ویژه | قوانین درج آگهی | تماس با ما جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینك ثبت نام كلیك كنید و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت كنید. درج آگهی در سایت ایستگاه رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد. با توجه به تعداد زیاد آگهی در ایستگاه، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت كافی مبذول دارید. شماره تلفن وب سایت ایستگاه: +98 (21) 22622020 تماس در ساعات اداری شنبه الی پنجشنبه صفحه اصلی | استانها | ثبت‌نام | ورود | تماس باما امروز: ‪شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۴‬ كامپیوتر آموزش املاك اتومبیل لوازم خدمات بازار كار صنعت ارتباط خدمات :: خدمات بازرگانی بانک اطلاعات کارخانه و شرکتهای مازندران حسین 09367277232 ‪شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۴‬ 2992 بار 1 -بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان مازندران شامل : ماکارونی - رشته فرنگی - رشته آشی - ویفر - بیسکوییت - سس - رب - قند - شکر - آبمیوه - کیک - روغن - گلاب - عرقیات - چای - نان فانتزی - چیپس - شکلات شربت - مربا - کلوچه و .... 2- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید فراورده های گوشتی و کشتارگاه ها در استان مازندران 3- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های بسته بندی مواد غذایی در استان مازندران شامل بسته بندی : حبوبات - چای - قند و شکر و ..... 4- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید لوازم و ملزومات برقی و روشنایی در استان مازندران 5- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی لبنیات و بستنی در استان مازندران شامل : شیر - انواع بستنی - کره - پنیر - ماست - دوغ و ..... 6- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید غلات در استان مازندران (گندم و جو ) 7- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان در استان مازندران شامل تولید : انواع خوراک دام - انواع خوراک مرغ و شتر مرغ و دیگر پرندگان حلال گوشت - انواع خوراک ماهی های پرورشی - انواع مکمل های خوراکی و ..... 8- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی مواد شوینده و بهداشتی در استان مازندران (شامپو - صابون - پودر رختشویی و ....) 9-بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی صنایع پارچه و فرش و نخ و الیاف در استان مازندران 10-بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی قطعات و متعلقات خودرو در استان مازندران شامل : فنر - پیچ و مهره - روغن - فیلتر - دنده - سپر - روکش درب - کمک فنر - لنت و ....) 11-بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی مصالح ساختمانی در استان مازندران (انواع آجر - گچ - سیمان - بلوک - یونولیت - کاشی - سرامیک و .....) مشخصات آگهی نام حسین ایمیل تلفن 09367277232 انقضا ‪جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴‬ موقعیت آدرس http://www.tajer20.ir/post/132 به اشتراک بگذارید عبارات کلیدی | انتخاب آگهی خوراک دام :: خدمات بازرگانی ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران OSTC تامین کننده غلات با ارز مبادله ای از تمامی کشورهای جهان واردات غلات شرکتOSTC متخصص در حوزه واردات و صادرات، تأمین کننده بزرگ انواع گندم، ذرت، سویا، انواع کنجاله، خوراک دامی و تمامی نهاده های کشاورزی از کشورهای حوزه دریای خزر می باشد. اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۰‬ حمزه مرادی خوراک دام باسلام تهیه وتوزیع خوراک دام خارجی وایرانی .کنجاله کلزا -پنبه دانه- و...09171320859 اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۶/۱۳‬ تهران اکبر میثمی خرید و فروش خوراک دام و طیور خرید و فروش خوراک دام و طیور تا صدها تن و توزیع در سراسر کشور اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ شهرام طبایی پودرماهی اینجانب سید شهرام طبائی تولید کننده پودرو روغن ماهی که مورد مصرف خوراک دام و طیور و آبزیان می باشدآمادگی خود را به جهت همکاری با یک شرکت معتبر بازرگانی به جهت صادرات محصول تولیدی اینجانب که پودرماهی و روغن ماهی میباشد اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۸‬ حسین بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های مرکزی 7- بانک 

 


بانک اطلاعات کارخانجات مازندرانAFE کیت سنجش اندوتوکسین به روش ژل کلات Gel - LAL از کمپانی Charles River Endosafe آمریکا Limulus Amebocyte Lysate LAL Gel-Clot & EndPoint LAL ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران سلطانی ترخیص کالا از گمرکات تـهران و بنـدرعباس ترخیص کالا با قیمتی مناسب ، در حداقل زمان ، باتضمین آرامش خاطر و امنیت کالای شما همراه با ارائه آخرین بخشنامه ها و اطلاعات گمرکی و بازرگانی بصورت ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران پوریا آذریاد ترخیص کالا اگر احتمال می دهید در آینده نیاز به(مشاوره بازرگانی) و (ترخیص کالا) داشته باشید ، اگر (کاهش هزینه)(امنیت کالا)(آرامش خاطر)(دقت در کار) برای شما مهم ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران حمیدی تـــرخیص کـــالا از گمـــرکـــات کشور قابل توجه تجار و بازرگانان محترم • حمل ، ترخیص و ارسال کالاهای صادراتی و وارداتی • انجام کلیه امور ترخیص کالا هوایی،زمینی و دریایی در کوتاهترین ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران علی صولتی ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی با قیمتی مناسب و سرعتی رضایت بخش باخدمات ما از این پس آسوده خاطر باشید و با آرامش تجارت کنید. ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران غلامی ترخیص کالا از گمرکات شهریار ، خرمشهر و کیش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز * اخذ پروفرما و خرید کالا از آلمان و چین ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران غلامی ترخیص کالا از فرودگاه امام خمینی ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل: * ترخیص ابزار آلات صنعتی ، دستگاههای اندازه گیری و ابزار دقیق ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران بازرگانی سزاوار ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی بندرعباس ترخیص تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی * ترخیص ماشین آلات صنعتی و اداری ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران niaco دستگاه خردکن و ورقه کن گوشت و رنده پنیر پیتزا شرکت بازرگانی نیاوران با بیش از 7 سال سابقه در زمینه تامین انواع ماشین آلات از آلمان با اخذ نمایندگی از معتبرترین تولید کنندگان آلمانی افتخار خدمت ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران علی سهیلی پور مترجم چینی فارسی ساکن چین، مترجم چینی فارسی زبان اینجانب فارغ التحصیل دانشگاه شانگهای چین و ساکن چین آماده ارائه خدمات بازرگانی توریستی ، مترجم چینی، فارسی، انگلیسی ، با هشت سال تجربه در امور تجاری ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ اصفهان parsa7 صادرات و واردات انواع کالا خدمات شرکت بازرگانی پارسا در زمینه صنعت هیدرولیک و پنوماتیک گروه صنعتی پارسا زیر نظر شرکت بازرگانی پارسا با انجام پژوهش های علمی در این صنعت و ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران حسن شریفی فروش عسل و ژل رویال عمده و جزئی فروش عسل طبیعی و عسل دارویی و ژل رویال بصورت فله وخرده جهت مصرف داخلی کارخانجات وفروشگاهها ومنازل ارسال به تمام نقاط ایران و تمامی شهرها فروش ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ خوزستان مرتضی توکلی خدمات بازرگانی در بندر امام خمینی همکاری در خصوص عملیات خرید و فروش انواع فراوردهای دامی و خوراکی در بندر امام و عملیات تخلیه و بارگیری - حمل ونقل کالا و فورواردرینگ درانبارداری و ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ تهران Ocean Trust Tarding(llc فروش ویژه قیر و بنزین ، گازوئیل ، مازوت و نفتا فروش قیر صادراتی به صورت فله و بشکه زیر قیمت بازار جهانی گازوئیل و مازوت و بنزین و نفتا ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۷/۱۱‬ خراسان روجا تجارت دستمال کاغذی بیتا و مینا،پوشک بیتا،نوار بهداشتی کمرو قابل توجه سوپرمارکت ها و فروشگاه های تعاونی در استان های خراسان رضوی و شمالی: شرکت بازرگانی روجا تجارت پارس(واقع در مشهد) با سالها تجربه،اینک افتخار ... اطلاعات بیش‌تر ... صفحه 1 از 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >> انتخاب آگهی آگهی‌های ویژه: خدمات بازرگانی حواله ارزی افتتاح حساب بانکی ثبت شرکت کشورها حواله ارزی افتتاح حساب بانکی ثبت شرکت کشورها شرکت سراج آرام تهران تلفن : 09120216558 - 02188146309 www.serajaram.com ثبت شرکت درترکیه با اخذ اقامت ثبت شرکت درترکیه با اخذ اقامت مهردادتراز تهران تلفن : 44002324 - 09124242215 tavangrup.com ترخیص کالا و خودرو از گمرک بوشهر ترخیص کالا و خودرو از گمرک بوشهر شرکت کالا ترخیص عباسی ( شماره ثبت : بوشهر تلفن : 09177003073 abbasitrading.com پاندیون پل ارتباطی شما با فروشگاه های آنلاین آلمان پاندیون پل ارتباطی شما با فروشگاه های آنلاین آلمان حسین امین اصفهان تلفن : 03136642505 pandion.ir واردات و عرضه موز هندوستان واردات و عرضه موز هندوستان شرکت راه سبز آوان تهران تلفن : 021 - 88303950 , 021 - 88302234 , fax: 021 - 88302394 www.agrogroup.ir ترخیص کالا -صادرات- واردات ترخیص کالا -صادرات- واردات عباس منصوری بوشهر تلفن : 09171713997 ثبت شرکت در روسیه ثبت شرکت در روسیه RusMarket اروپا تلفن : 0074995022157 www.sherkat.ru آگهی‌های ویژه: خدمات دوربین مداربسته دوربین مداربسته شرکت آوین تهران تلفن : 02166562685 - 66562698 www.Doorbinyar.com دوربین مدار بسته و تحت شبکه الکتروپارس دوربین مدار بسته و تحت شبکه الکتروپارس الکتروپارس تهران تلفن : 021 - 44400001 - - 09121031163 www.electropars.ir تور مشهد با قطار رجا از 135000 هوایی از275000 تومان تور مشهد با قطار رجا از 135000 هوایی از275000 تومان شرکت هواپیمایی پایتخت تهران تلفن : 09123555496 - 02188556064 آقای زمانی www.manliparvaz.com صادرات به عراق صادرات به عراق سیدامید خاموشی تهران تلفن : 09121958559 bazarganikhamoshi.com تور بالی تور بالی آژانس هواپیمایی بهار پرستوها تهران تلفن : 88797979 تور-مالزی-بالی.com/files/8039/ رزرو هتل و هتل آپارتمان در مشهد از35000 تومان 02188556064 رزرو هتل و هتل آپارتمان در مشهد از35000 تومان 02188556064 رزرواسیون هتلهای مشهد تهران تلفن : 02188556064 - 09192352115 www.manliparvaz.com گواهینامه ایزو . گواهی ایزو , گواهینامه ISO گواهینامه ایزو . گواهی ایزو , گواهینامه ISO مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کار تهران تلفن : 02155972486 - 02155930121 - 09123572091 WWW.SYSTEMKARAN.COM فروش و نصب انواع گیتهای فروشگاهی فروش و نصب انواع گیتهای فروشگاهی پارس افزار تهران تلفن : 66572574 - 5 WWW.ProSec.ir ارزانترین بلیط هواپیما - 

 


تراشکاران بلوار استقلال، روبروی پمپم بنزین 5242379 زنجان زنجان تزئینات داخلی ساختمان و رنگفروشان خ 7 تیر جنوبی – مجمع مشترک 3321720 سمنان سمنان تعمیرکاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) میدان کشاورز بلوار علویان 3303643 سمنان سمنان تولیدکنندگان مصالح و خدمات ساختمانی بلوار علویان جنب کارخانه یخ 3303371 سمنان سمنان تعمیرکاران لوازم صوتی تصویری بلوار 17 شهریور جنب بانک مسکن 3321720 سمنان سمنان تأسیسات مکانیکی ساختمان شهرک تعاون روبروی اداره ثبت اسناد 3321720 سمنان سمنان تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی خ حافظ جنوبی جنب مسجد زینبیه 3332743 سمنان سمنان الکتریک و سیم پیچان بلوار جمهوری روبروی آژانس سمنان گشت 3321720 سمنان سمنان خیاطان مردانه میدان مشاهیر داخل پاساژ 3325589 سمنان سمنان خیاطان بانوان خ 7 تیر جنوبی – مجمع مشترک 4433131 سمنان سمنان درودگران ، مبلسازان و کمدسازان بلوار کارگر – نبش خ هفتم 4442619 سمنان سمنان درب و پنجره سازان آهنی پیرنجم الدین بعد از ریل آهن 3326076 سمنان سمنان شیشه بران و فروشندگان شیشه و آئینه باغ فردوس – خ شهید طحانیان 3325958 سمنان سمنان فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و ساعت بازار بزرگ پایینتر از تیکه ناسار 3328484 سمنان سمنان عکاسان و فیلمبرداران ، تابلوسازان ، فتوکپی و چاپخانه داران خ شهدا عکاسی شیوانو 3329642 سمنان سمنان فلزکاران خ پیرنجم الدین بعد از ریل آهن 3325227 سمنان سمنان خیاطان خیابان شهداء نرسیده به بانک صادرات بین النهرین 5-3366703 سمنان شاهرود خواربار فروشان خیابان شهداء نرسیده به بانک صادرات بین النهرین 3363345 سمنان شاهرود خرازان خیابان آزادگان – آزادگان پنجم پلاک 71 2242840 سمنان شاهرود بارفروشان میوه و تره بار بعد از دانشگاه آزاد میدان بار جدید 3340220 سمنان شاهرود اغذیه فروشان خیابان فردوسی بعد از کوچه سپاه بهداشت پاساژ میلاد 2243774 سمنان شاهرود قصابان خیابان کمربندی پایین جنب کوچه مسجد رضوی 3365515 سمنان شاهرود آرایشگران مردانه خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2252862 سیستان و بلوچستان زابل آراتیشگران زنانه جاده بنجار روبروی قند و شکر جمعیت تعاون 2290235 سیستان و بلوچستان زابل درودگران ، شیشه بران و رنگ فروشان خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2252871 سیستان و بلوچستان زابل پارچه فروشان خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2233754 سیستان و بلوچستان زابل پوشاک خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2245231 سیستان و بلوچستان زابل اغذیه فروشان ، چلوکباب ، قهوه خانه داران و قصابان خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2226487 سیستان و بلوچستان زابل ابزار و یراق و مصالح ساختمانی خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2245276 سیستان و بلوچستان زابل مرغ ، تخم مرغ، پرنده و ماهی فروشان خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2245186 سیستان و بلوچستان زابل بنگاه مشاورین املاک و نمایشگاه اتومبیل خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2245276 سیستان و بلوچستان زابل فروشندگان لوازم التحریر و کتاب فروشان خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2239493 سیستان و بلوچستان زابل کیف و کفش خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2254786 سیستان و بلوچستان زابل تعمیرکاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2223300 سیستان و بلوچستان زابل تزیینات داخلی ساختمان فروشنده فرش و موکت خ- شهید رجایی کوی الغدیر ساختمان مجمع 2254579 سیستان و بلوچستان زابل فرش وموکت تقاطع امام ومولوی 3250316 سیستان و بلوچستان زاهدان پوشاک خیابان مصطفی خمینی پاساژ میلاد نور 3212297 سیستان و بلوچستان زاهدان اغذیه ولبنیات خیابان مصطفی خمینی ، حدفاصل مولوی وبهشتی 3222403 سیستان و بلوچستان زاهدان ابزارآلات ساختمانی تقاطع خیابان امام ومولوی ساختمان جاهد 3220400 سیستان و بلوچستان زاهدان لوازم التحریر وکتب خیابان شریعتی، شریعتی12 3253789 سیستان و بلوچستان زاهدان مصالح ساختمانی تقاطع خیابان امام ومولوی ساختمان جاهد 3222614 سیستان و بلوچستان زاهدان خواربارفروشان فلکه فلسطین مقابل اداره کل تربیت بدنی 2424900 سیستان و بلوچستان زاهدان لوازم یدکی اتومبیل تقاطع خیابان امام ومولوی ساختمان جاهد 3220389 سیستان و بلوچستان زاهدان نمایشگاهداران اتومبیل تقاطع امام ومولوی ساختمان مجمع امورصنفی 3263606 سیستان و بلوچستان زاهدان چادر و خیمه دوز خیابان زند مقابل حمام بهارستان 40244 22 فارس شیراز چلوکبابیها و غذاخوری خیابان ولی عصر نرسیده به ستارخان مقابل پیتزا گپ 6266493 فارس شیراز خاتم ساز و خاتم فروش چهارراه مشیر کوچه شیبانی 2249830 فارس شیراز خدمات رایانه و ماشینهای اداری بلوار سیاحتگر خیابان ایثارگران سمت راست پلاک 91 8302868 فارس شیراز خرازان خ زند جنب بانک ملی کوثر کوچه مدرسه مطهری 2356988- فارس شیراز خشکشوئی و لباسشوئی خیابان زند پاساژ بحرین طبقه سوم پلاک 13 2357340 فارس شیراز خواربار و لبنیات فروشان خیابان انقلاب روبروی 8 متری جاوید 8214530 فارس شیراز خیاطان تلفن دروازه کازرون خ قاآنی شمالی کوچه اول سمت راست 7361081 فارس شیراز الکتریک خ تهران قدیم – مقابل مسجد راه چمن 2558627 قزوین قزوین اغذیه فروشان خیام شمالی – ساختمان جلالیان – طبقه دوم – واحد6 3321514 قزوین قزوین باطریسازان خ نواب – جنب شهرداری منطقه یک 2227261 قزوین قزوین بنکداران خ منتظری جدید - میدان تره بار – طبقه بالای حسینیه 2573210 قزوین قزوین پیراهن دوزان خ نادری شمالی – کوچه داروخانه رازی زعفرانیه 3327233 قزوین قزوین پوشاک فروشان سه راه خیام – پاساژ علوی – طبقه دوم 2223520 قزوین قزوین تراشکاران خ نواب – روبروی مسجد خان بیک 2241884 قزوین قزوین تزئینات و موکت خیابان نادری جنوبی – پاساژ وحدت – طبقه پایین 2220681 قزوین قزوین چینی و بلور چهارراه نادری – جنب مسجد ستوده – ساختمان 333 – ط 2 2229583 قزوین قزوین چلوکبابیها خیابان نادری شمالی - بالاتر از بیمارستان بوعلی 3335544 قزوین قزوین خرازان خیابان امام خمینی (ره) – بازار تنکابنی ها 

 


فروشان خیابان انقلاب – نبش انقلاب 9 2226359 خراسان جنوبی بیرجند پروفیل کاران میدان شهداء 09159658171 2220301 خراسان جنوبی بیرجند تابلونویسان وخطاطان خیابان انقلاب – نبش انقلاب 9 09159621743 2226359 خراسان جنوبی بیرجند تراشکاران و ریخته گران خ مطهری 0 بین 12و14 2225907 خراسان جنوبی بیرجند تزئینات داخلی ساختمان ، فروشنده فرش و موکت میدان شهداء 0 پاساژ بازرگان 2213292 خراسان جنوبی بیرجند تأسیسات مکانیکی ساختمان ابتداء خ توحید 4447930 4434513 خراسان جنوبی بیرجند تعمیرکار لوازم برقی و خانگی خ منتظری 0 ساختمان ارزنی 0 طبقه دوم 2237876 خراسان جنوبی بیرجند گوشت دامی خ امام رضا(ع)-خ دانش غربی- جنب هتل خاتم 8541230 خراسان رضوی مشهد گیاهان داروئی خ احمدآباد-خ محتشمی-بین 4و6 ساختمان ثامن طبقه 1- 8417490 خراسان رضوی مشهد لوازم آرایشی وبهداشتی خ دانشگاه- دانشگاه -11 ساختمان حسینیه 7276158 خراسان رضوی مشهد لوازم خانگی چهارراه استانداری-میدان دیدگاه لشگر پلاک 53 7-8537736 خراسان رضوی مشهد لوازم یدکی اتومبیل خ امام رضا(ع)-کوچه اسکندری 8590405 خراسان رضوی مشهد لوله ولوازم بهداشتی خ قاضی طباطبائی بین قاضی طباطبائی 7و9 پلاک 24 7279938 خراسان رضوی مشهد محصولات فرهنگی خ ملک الشعراءبهار-بهار4-بلوک 713 7-8527595 خراسان رضوی مشهد مرغ وماهی بلوار انقلاب- چهارراه محمدآباد-خ فاطمیه 3653180 خراسان رضوی مشهد مصالح ساختمانی بلوار صدمتری -میدان خیام مقابل بازار بین المللی سپاه 7290097 خراسان رضوی مشهد مصنوعات نفت وگاز خ آخوند خراسانی -بین خراسانی 7و-9 پ905 طبقه 3 ساختمان فولاد کار 2221909 خراسان رضوی مشهد صنایع فلزی دور میدان بهداری – نبش جاده علی آباد 2253990 خراسان شمالی بجنورد عکاسان خ طالقانی غربی – عکاسی و لابراتوار پارس 2233055 خراسان شمالی بجنورد غذا فروشان خ طالقانی غربی –جنب اداره برق – پیلوت ساختمان مجمع 2226156 خراسان شمالی بجنورد فرش فروشان خ منصورحصاری – مغازه محمد هدایتی 2228358 خراسان شمالی بجنورد قصابان خ طالقانی غربی –جنب اداره برق – پیلوت ساختمان مجمع 2242573 خراسان شمالی بجنورد کفاشان خ شهید بهشتی جنوبی- ابتدای کوچه شهید علوی – دفتر اتحادیه 2229067 خراسان شمالی بجنورد لاستیک فروشان کمربندی ( خ مدرس ) – جنب مدرسه محمودیه 2244728 خراسان شمالی بجنورد لوازم یدکی اتومبیل خ شهید بهشتی جنوبی – پاساژ مرکزی – طبقه سوم – دفتر اتحادیه 2236923 خراسان شمالی بجنورد لبنیات فروشان نبش میدان کارگر – مغازه حسین قاسم زاده 2227831 خراسان شمالی بجنورد لوازم خانگی خ شریعتی شمالی – جنب اداره پست – لوازم خانگی اصغرزاده 2224773 خراسان شمالی بجنورد لوازم ساختمانی خ هفده شهریورجنوبی – روبروی بانک رفاه – فروشگاه عزمی 2250352 خراسان شمالی بجنورد لوازم التحریر خ هفده شهریور جنوبی – روبروی بانک رفاه – لوازم التحریر اسدی 2250341 خراسان شمالی بجنورد تأسیسات ساختمانی خ امام خمینی غربی – سه راه بسیج – ایزوگام صداقت 2411007 خراسان شمالی بجنورد کالای ملوانی خ امام بازار پارچه فروشان داخل پاساژ 2222288 خوزستان آبادان کتابفروشان ابتدای خ یک اصلی کفیشه 4437430 خوزستان آبادان کیف و کفش احمد آباد خ 13 فرعی جنب باشگاه رهام 4423213 خوزستان آبادان لبنیات فروشان احمد آباد خ 3 اصلی بین 9 و 10 فرعی 4439299 خوزستان آبادان لوازم بهداشتی ساختمانی ابتدای خ یک اصلی کفیشه 4422044 خوزستان آبادان لوازم خانگی احمدآباد خ یک اصلی بین 2 و 3 فرعی مجمع امور صنفی 4439301 خوزستان آبادان لوازم یدکی خ ذوالفقاری سی متری ایستگاه 3 روبروی پست 4451794 خوزستان آبادان مرغ و ماهی فروشان احمد آباد لین 4 اصلی نبش 11 فرعی روبروی مدرسه شهید مدرس 4424024 خوزستان آبادان مصالح ساختمانی احمد آباد انتهای خیابان یک اصلی جنب سازمان تبلیغات اسلامی 4439190 خوزستان آبادان معاملات املاک و اتومبیل کوی قدس ایستگاه یک بهار 3 پلاک 78 ، 4440493 خوزستان آبادان مکانیک و تراشکار احمد آباد انتهای خیابان یک اصلی جنب سازمان تبلیغات اسلامی 442155 خوزستان آبادان نان فانتزی احمد آباد انتهای خیابان یک اصلی جنب سازمان تبلیغات اسلامی 4438089 خوزستان آبادان آرایشـگـران مردانه کوچمشکی، چهارراه دوم جنوبی، پلاک 50 4240554 زنجان زنجان آزاد پزان کوی فرهنگ، میدان مدیریت دولتی، نبش اطلس 1، پ2747 5250352 زنجان زنجان آلومینیوم کاران میدان پائین، جنب مسجد اصغریه، پ 50 3236633 زنجان زنجان آهـن فروشـان میدان فلسطین، اول جاده تبریز 5236328 زنجان زنجان بارفروشان خشکبار و حبوبات انتهای خ ضیائی، کوچة جاوید 3222725 زنجان زنجان بارفروشان میوه و تره‏بـار میدان تره‏بار، حجرة شمارة 6 7273972 زنجان زنجان بـاطــریسـازان میدان استقلال، ضلع شمالی، پلاک 1051 5240092 زنجان زنجان بسـتنی و آبمیوه فروشان میدان انقلاب، روبروی سینما قدس، کافه فرهاد،پ12 3229643 زنجان زنجان پشم و خامه و کاموا فروشان بازار پائین، کوچة میربهاء 3224227 زنجان زنجان تأسیسات مکانیکی ساختمان خ جمهوری اسلامی، جنب بانک مسکن، پلاک 317 5268295 زنجان زنجان تاکسی تلفنی و وانت داران چهارراه مقدم، بلوار شریعتی، کوچه 11، پلاک 8 7276987 زنجان زنجان تراشکاران بلوار استقلال، روبروی پمپم بنزین 5242379 زنجان زنجان تزئینات داخلی ساختمان و رنگفروشان خ 7 تیر جنوبی – مجمع مشترک 3321720 سمنان سمنان تعمیرکاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) میدان کشاورز بلوار علویان 3303643 سمنان سمنان تولیدکنندگان مصالح و خدمات ساختمانی بلوار علویان جنب کارخانه یخ 3303371 سمنان سمنان تعمیرکاران لوازم صوتی تصویری بلوار 17 شهریور جنب بانک مسکن 3321720 سمنان سمنان تأسیسات مکانیکی ساختمان شهرک تعاون روبروی اداره ثبت اسناد 3321720 سمنان سمنان تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی خ حافظ جنوبی جنب مسجد زینبیه 3332743 سمنان سمنان الکتریک و سیم پیچان بلوار جمهوری روبروی آژانس سمنان گشت 3321720 سمنان سمنان خیاطان مردانه میدان مشاهیر داخل پاساژ 3325589 س 

 


طریق ایمیل صورت می گیرد و مشاوره حضوری یا تلفنی در مرکز مشاوره وجود ندارد . این موضوع بدلیل جلوگیری از هزینه های تردد و کاهش تردد مراجعان است . ایمیل های ارسالی حداکثر بعد از 24 ساعت پاسخ داده می شود . مهم : لطفا کلیه سئوالات و درخواست های خود را از طریق پیامک به شماره 09366421329 ارسال فرمایید تا سریعا پاسخ داده شود. راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی راهنمای کاربردی فعالیت با کارت بازرگانی شرکت مهندسین مرکز مشاوره بازرگانی با همکاری بیش از یکصد فعال تجاری در امر صادرات واردات سعی در افزایش اگاهی تجار و بازرگانان و علاقمندان به کسب و کار نموده است . راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی در واقع ناگفته های کارت بازرگانی است که معمولا سوء استفاده کنندگان از آنها تمایل به اظهار آن ندارند. در این راهنما می توانید به اطلاعات ذیل دست پیدا نمائید: 1-تعریف کارت بازرگانی 2- شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی و حقیقی در سال 94 3- کارت بازرگانی در کجا موارد استفاده قرار می گیرد؟ 4- موارد مهم در واگذاری کارت بازرگانی به دیگران ؟ 5- موارد سوء استفاده از کارت بازرگانی ؟ 6- دولت چه عوارض و مالیاتهایی از کارت بازرگانی دریافت می کند؟ 7- موارد ابطال اجباری کارت بازرگانی 8- چگونه می توانید کارت بازرگانی خود را ابطال یا تعلیق نمایید 9- طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی 10- چگونه بدون دریافت کارت بازرگانی کالا وارد نمائیم 11- چگونگی ثبت درج فعالیت در كارت بازرگانی در هنگام اخذ كارت بازرگانی 12- موضوعات مهم در استفاده از كارت بازرگانی دیگران برای واردات خودرو از خارج فایل های اضافه شده در سال 1394 : - فایل راهنمای ثبت نام اینترنتی کارت بازرگانی - فایل نحوه انتخاب رشته فعالیت در کارت بازرگانی - نمونه فرمهای تکمیل شده برای کارت بازرگانی - فایل نحوه اموزش و دوره کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی آیا می دانید واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث زیان شما خواهد شد آیا می دانید افرادی که کارت بازرگانی شما را اجاره می نمایند پرداخت مالیات بر درآمد را نمی پذیریند. آیا می دانید چه عوارض و مالیاتهایی برای کارت بازرگانی وجود دارد ؟ آیا می دانید که بسیاری از کسانی که کارت بازرگانی خود رابه دیگران واگذار نموده اند بعلت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند ؟ توصیه می شود قبل از فعالیت با کارت بازرگانی این راهنما را مطالعه نمائید. زیرا ممکن است دیگران از کارت شما استفاده نامناسب نموده و شما متضرر شوید. * مشاوره در هر صورت به نفع شماست . با مطالعه این راهنما زیان حاصل از تجارت را حداقل نمائید. با مطالعه این راهنما می توانید از زیان میلیونها تومان به خود جلوگیری نماید . تمامی نکات سوء استفاده از کارت بازرگانی را می توانید در این راهنما مشاهده نمائید. ردیف نام جزوه راهنما هزینه ارسال الکترونیکی نحوه دریافت 1 راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی ( ارسال از طریق ایمیل ) + 6 ماه مشاوره رایگان روزانه در خصوص دریافت و واگذاری كارت به دیگران 45000 تومان سفارش در صورت دریافت پستی این راهنما کافی است یک پیامک به شماره 09366421329 بفرستید تا با شما در خصوص ارسال راهنما تماس گرفته شود. دریافت نظرات از طریق ایمیل dnkaroon1389@gmail.com سئوال : آیا می توان كارت بازرگانی را به دیگران فروخت ؟ پاسخ : فروش كارت بازرگانی به دیگران دارای منع قانونی است . لیكن افراد می توانند با وكالت به شخصی دیگری فعالیت روی كارت بازرگانی را به دیگران منتقل نمایند . در هر صورت كالاهای وارداتی بنام صاحب كارت بازرگانی وارد می شود و كلیه عوارض و مالیاتها بنام صاحب كارت صادر می شود . سئوال : ایا افراد شخصی با کارت بازرگانی خود می توانند به هر میزان کالا وارد نمایند ؟ افراد شخصی می توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند ( دو شرط مهم 23 سال سن و معافیت دائم از خدمت ) . هیچ محدویتی برای واردات کالا برای افراد شخصی وجود ندارد. انجام مراحل واردات یک کالا کاربردی ترین و به روز ترین راهنمای واردات کالا از خارج در سال 1394( به روز شده تا تاریخ ارسال ) ** کاملترین و به روز ترین جزوه آموزشی واردات کالا در ایران متخصصین و کارشناسان " مرکز مشاوره تخصصی بازرگانی " ، با توجه به سابقه کار تجاری و ارتباط چندساله با مدیران واحدهای تجاری و برگزاری بیش از 100 کارگاه آموزشی برای برای تجار و بازرگانان ، سعی نموده اند تا مراحل انجام کار واردات را به زبان ساده و کاملا کاربردی برای علاقمندان به ارائه نمایند . علاقمندان با مطالعه این راهنما نیازی به مطالعه کتب چاپ شده ( که معمولا اطلاعات آن مربوط سالهای پیش است ) و شرکت در دوره های آموزشی را ندارند. مزیت های جزوه ی راهنما : استفاده از آخرین قوانین و مقررات در تدوین جزوه و به روز نمودن هفتگی آن ( به روز شدن قبل از ارسال ) کاربردی بودن آن به دور از مسایل زائد و تئوری استفاده از تجارب وارد کنندگان و ارائه نکات مهم در آن منحصر بفرد بودن جزوه بدون هر گونه کپی از جزوات قدیمی وجود مشاوره و راهنمای برای تمامی مطالب درج شده در راهنما و امکان ارسال بیشتر مطالب بطور رایگان بعد از ارسال جزوه ارسال تغییرات جزوه تا یکسال برای خوانندگان جزوات مطالب مندرج در جزوه : 1- برای دریافت کارت بازرگانی به کجا مراجعه نمایم؟ 2- برای اخذ مجوز واردات باید چه مدارکی را ارائه دهیم ؟ 3- آیا برای واردات باید مجوز استاندارد بگیریم ؟ 4- دولت تسهیلاتی برای واردات در نظر گرفته است ؟ 5- برای واردات خودرو باید چه مدارکی را ارائه دهیم ؟ 6- گمرک چه مدارکی را برای ترخیص لازم دارد ؟ 7- ایا می توانیم از طریق اینترنت مجوز واردات دریافت کنیم؟ 8- چگونه برای کالاهای وارداتی خود بازاریابی کنم ؟ 9- واردات چه کالاهایی سودآور است؟ 10- آیا از واردات مالیات گرفته می شود ؟ 11- و صدها اطلاعات دیگر در خصوص واردات 12- چه نکاتی را باید برای عقد قرارداد با فروشنده خارجی در نظر بگیریم ؟ 13- آیا می توان کالاهای مستعمل را از خارج وارد کرد شرایط آن چیست ؟ 13- می خواهم از طریق بانک وجه کالا را پرداخت کنم شرایط آن چگونه است؟ 14- شرایط دریافت ارز دولتی بر اساس اولویت بندی سازمان توسعه تجارت در سال 1394 15- نحوه محاسبه تعیین ارزش ماشین آلات مستعمل گمرکی در سال93 16- نحوه محاسبه حقوق گمرکی کالای تولیدی در مناطق آزاد برای وارد شدن به کشور در سال 94 17- شرایط

38 1 2 3 4 5 6 7 ...