تبلیغات
سامانه ایران صنعت - بانک اطلاعات شرکتهای همکار استان تهران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 آب موجان مشاور http://www.mojan.ir خیر 1134 آب و توسعه پایدار مشاور خیر 1135 آب و فاضلاب خوزستان پیمانکار http://www.aww.co.ir خیر 1136 آب و نیرو مشاور خیر 1137 آبان پژوه مشاور خیر 1138 آبان صنعت کارا پیمانکار http://www.aban-sanat.com خیر 1139 آبدان فراز مشاور خیر 1140 آبشار گستر ارومیه مشاور خیر 1141 آبگیر مشاور خیر 1142 آبنگارکارون پیمانکار; مشاور خیر 1144 آبی اسا پیمانکار خیر 1145 آرم هیدروانر گوپروژکت مشاور خیر 1146 آرمه تاب پیمانکار خیر 1147 Attachment آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مشاور http://www.tsml.ir بله 1148 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان مشاور خیر 1149 آزمایشگاه مکانیک خاک استان ایلام مشاور http://www.il.tsml.ir خیر 1150 آزمایشگاه مکانیک خاک استان چهار محال بختیاری مشاور http://www.cb.tsml.ir خیر 1151 آزمونه فولاد مشاور خیر 1152 آشیان ساز پیمانکار خیر 1153 آلفاسام پیمانکار http://www.alfasam.com خیر 1154 آوای زیست تهران مشاور خیر 1155 آوند برزین مشاور خیر 1156 ابنیه فنی پیمانکار; مشاور خیر 1158 اتک مشاور خیر 1159 اختر برق اصفهان پیمانکار http://www.akhtarco.ir خیر 1160 اداره کل امور آب استان خوزستان پیمانکار http://www.abfar-khoozestan.ir خیر 1161 اداره کل راه‌آهن لرستان پیمانکار http://www.rai.ir خیر 1162 اداک ساحل پویان پیمانکار خیر 1163 ارتش جمهوری اسلامی (قرارگاه منطقه جنوب) پیمانکار خیر 1164 ارتفاع سنج غرب مشاور http://www.atec-ir.com خیر 1165 ارجان برج پیمانکار خیر 1166 ارس نقشه مشاور خیر 1167 ارمند آب مشاور خیر 1168 اروند پیمایش مشاور خیر 1169 اروین صنعت مشاور خیر 1170 اساس پیمانکار خیر 1171 استحکام یاسوج پیمانکار خیر 1172 Attachment استراتوس پیمانکار http://www.dre-mfa.gov.ir بله 1173 اسمک مشاور خیر 1174 اشتوکی مشاور خیر 1175 اشتوکی پارس مشاور خیر 1176 افتخار خوزستان پیمانکار خیر 1177 افراز پیمایش مشاور http://www.efraz.ir خیر 1178 الدوز بهار پیمانکار خیر 1179 امور آب استان لرستان پیمانکار http://www.abfa-lorestan.ir خیر 1180 امین زاگرس شهرکرد مشاور خیر 1181 انجام کرخه مشاور خیر 1182 اندیشه آبراهه مشاور خیر 1183 انرژی برقابی پیمانکار خیر 1184 انرژی سازان یاسوج پیمانکار خیر 1185 اوپال مشاور خیر 1186 اوج نگار مشاور خیر 1187 اویول پیمانکار http://www.ev-yol.com خیر 1188 اکپیام پیمانکار خیر 1189 ای دی اف مشاور خیر 1190 ایران اسپیرال پیمانکار خیر 1191 ایران فتوگرامتریست مشاور خیر 1192 ایستا سنج دقیق مشاور خیر 1193 ایمن راه مشاور خیر 1194 بافت بهستان مشاور خیر 1195 بام راه پیمانکار http://www.bamrahco.com خیر 1196 بانی گران پیمانکار خیر 1197 بتا پیمانکار خیر 1198 بتون پیکر پیمانکار خیر 1199 برداشت مشاور http://www.bardasht.com خیر 1200 برنرکو پیمانکار خیر 1201 بلند پایه پیمانکار http://www.bolandpayeh.com خیر 1202 بلند ساختمان پیمانکار خیر 1203 بلندطبقه پیمانکار خیر 1204 بن پژوه مشاور خیر 1205 بند آب مشاور خیر 1206 بندگار جم پیمانکار خیر 1207 بهان سد پیمانکار خیر 1208 بهره برداری بهینه سازی نیرو مشاور http://www.sabainfo.ir خیر 1209 بهینه سازان سبزاندیش پیمانکار خیر 1210 بوم نگار پارس مشاور خیر 1211 بینش و فن مشاور خیر 1212 پاپیلا مشاور خیر 1505 پاراب فارس مشاور http://www.ParabFars.ir خیر 1213 پاراگ سازه پیمانکار خیر 1214 پارس آب تدبیر مشاور خیر 1215 پارس پیاب مشاور خیر 1216 پارس رمو پیمانکار خیر 1217 پارس ستون پیمانکار خیر 1218 پارس گستره مشاور خیر 1219 پارس مختصات جنوب مشاور http://www.parsmokhtasat.ir خیر 1220 پارس نوین خرم مشاور خیر 1221 پارس کنسولت مشاور http://www.parsconsult.co.ir خیر 1222 پارسان نیرو میهن مشاور خیر 1223 پارسیان مشاور خیر 1224 پایاب زمزم مشاور http://www.payab-zamzam.com خیر 1225 پایاب کوثر پیمانکار http://www.payabkowsar.com خیر 1226 پایکار پیمانکار خیر 1227 پترو آرام پیمانکار خیر 1228 پتکو پیمانکار خیر 1229 پدیدآب سپاهان مشاور http://www.padidab.com خیر 1230 پردیسان سازه آبی مشاور خیر 1231 Attachment پرلیت پیمانکار http://www.perlite-co.com بله 1232 پرهون طرح پیمانکار خیر 1233 پژوهاب مشاور خیر 1234 پژوهش عمران راهوار مشاور http://www.rahvar-co.com خیر 1235 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی مشاور http://www.iiees.ac.ir خیر 1236 پژوهشگاه نیرو مشاور خیر 1511 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مشاور خیر 1237 پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مشاور http://www.iranmiras.ir خیر 1238 پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی مشاور خیر 1239 پژوهشکده محیط زیست تربیت مدرس مشاور خیر 1240 پژوهشکده نظر مشاور خیر 1241 پژوهشکده هواشناسی مشاور http://www.asmerc.ac.ir خیر 1242 پل رود مشاور خیر 1243 پل و دژ پیمانکار http://www.polodej.com خیر 1244 پناه سازایران پیمانکار خیر 1245 پندام مشاور خیر 1246 پنگان آوران مشاور خیر 1247 پورنام پیمانکار http://www.pournam.com خیر 1248 پویا طرح پارس مشاور http://www.ptpco.com خیر 1249 پویری انرژی مشاور خیر 1250 پی جو ایران مشاور خیر 1251 پی سنگ مشاور خیر 1252 پیمایش ایران مشاور خیر 1253 Attachment تابلیه پیمانکار http://www.tablieh.com بله 1254 تاکل ساختمان پیمانکار خیر 1255 تبدیل انرژی پایا پیمانکار خیر 1256 تجهیزات صنعت آب و برق ایران مشاور خیر 1257 تحقیقات و توسعه انسان و محیط مشاور خیر 1258 تدبیرسازه پیمانکار خیر 1259 تروند تدبیر پیمانکار; مشاور خیر 1261 تژ آب سد مشاور خیر 1262 تلآن سازه پیمانکار خیر 1263 تماوان مشاور http://www.tamavan.com خیر 1264 تهران برکلی مشاور http://www.tehranberkeley.com خیر 1265 تهران پادیر مشاور خیر 1266 تهران سحاب مشاور http://www.tehransahab.com خیر 1267 توان آب مشاور خیر 1268 توزیع نیروی برق خوزستان پیمانکار http://www.kepdc.com خیر 1269 توسعه علوم زمین مشاور خیر 1270 جاماب مشاور http://www.jamab.com خیر 1271 جنرال مکانیک پیمانکار خیر 1272 جهاد تحقیقات آب و انرژی مشاور خیر 1273 Attachment جهاد توسعه منابع آب پیمانکار http://www.jtma.ir بله 1274 جهاد دانشگاهی تهران(معاونت پژوهشی) مشاور خیر 1275 جهاد نصر اصفهان پیمانکار خیر 1276 جهاد نصر ایلام پیمانکار خیر 1277 جهاد نصر چهارمحال بختیاری پیمانکار; مشاور http://www.jnasr-chb.com خیر 1279 جهاد نصر لرستان پیمانکار http://www.nasrlorestan.com خیر 1280 جهاد نصر کوثر پیمانکار http://www.jnkosar.com خیر 1281 جهاد نصرخوزستان پیمانکار خیر 1282 جهان کوثر (جهاد کوثر) پیمانکار 1